Foto: Johan Persson

Swelifes erbjudande till dig

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science-sektorn och förbättra folkhälsan. Oavsett om du är forskare, medarbetare i sjukvården eller verksam i näringslivet eller som investerare så har Swelife ett erbjudande till dig.

Forskare/entreprenör/småbolag

Hos Swelife erbjuds du både kompetens och kapital för att ta ditt innovationsprojekt framåt. Vi har regelbundna öppna utlysningar med inriktning mot förbättrad hälsa kompletterat av gratis, skräddarsydd affärsutveckling enligt vår Hands-on-modell. Dessutom erbjuder vi dig en rad verktyg som gör livet som entreprenör lättare och tryggare.

Medarbetare i sjukvården

Swelife driver projekt för att främja innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt för att främja tillväxten inom life science i Sverige. Du kan delta på flera sätt – från att föreslå helt nya insatser till att verka för att din organisation engagerar sig i Swelifes strategiska projekt.

Storföretag Läkemedel/Medicinteknik

Swelife driver projekt för att främja innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt för att främja tillväxten inom life science i Sverige. Du kan delta på flera sätt – från att föreslå helt nya projekt till att bidra med kompetens för att säkerställa ett relevant företagsperspektiv.

Swelife erbjuder en växande portfölj av samverkansprojekt inom life science. Samtliga har fått stöd av oss som ett kvitto på att de har hög innovationshöjd och en hög kommersialiseringspotential.

Investerare

Swelife erbjuder en växande projektportfölj av samverkansprojekt inom life science med mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential. Dessa projekt har finansierats av Swelife efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess. Projekten har under finansieringsperioden följts av externa expertgrupper för att säkerställa högsta kvalitet. De utgör därmed en mycket intressant portfölj för framtida investeringar.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: