Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller presentera Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Kontakta vår kommunikationsstrateg!

Karin Lilja, karin.lilja@swelife.se.

Profiltext Swelife

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. Vi stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelife är en möjliggörare. Genom ett långsiktigt och nationellt perspektiv ska vårt arbete bidra till att:

> Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning

> Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn

> Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Logo

Powerpoint-presentation

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: