Foto: Johan Persson

Governing Board och Advisory Board

Governing Board

Governing Board är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer, och den har dessutom koppling till Medtech4Health, Kliniska Studier Sverige och regeringens expertgrupp inom life science.

Ledamöter 2017

 • Christina Östberg Lloyd, t f ordförande, Novo Nordisk
 • Thomas Anderzon, GE Healthcare
 • Maria Anvret, Göteborgs universitet
 • Carl Borrebaeck, Lunds universitet
 • Beritte Christensson, AstraZeneca
 • Erik Forsberg, Uppsala BIO
 • Rita Jedlert, Region Skåne
 • Beatrice Melin, Umeå universitet/RCC Norr
 • Örjan Norberg, Västerbottens läns landsting
 • Erik Renström, LUDC, Lunds universitet
 • Eva Sjökvist Saers, APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB

Suppleanter 2017

 • Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
 • Kerstin Falck, Pfizer
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Hans Johansson, Myrtilia Advisors
 • Mef Nilbert, RCC Syd
 • Stefan Nobel, Karolinska institutet
 • Marianne Pilgaard, Novo Nordisk
 • Johan Söderholm, Linköpings universitet
 • Pirkko Tamsen, Uppsala universitet
 • Margareta Tennander, GE Healthcare
 • Bo-Ragnar Tolf, Karolinska institutet
 • Lillian Wikström, KI Innovations

Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till Governing Board med ansvar för att bidra till utveckling av programmet med avseende på genomförande, strategi och eventuella partnerskap.

Ledamöter 2017

 • Hans Enocson, ordförande, GE Healthcare
 • Bo Ahrén, Lunds universitet
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, Region Skåne
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Lars Börjesson, Chalmers
 • Peter Egardt, Länsstyrelsen Uppsala
 • Chris Heister, Länsstyrelsen Stockholm
 • Staffan Isling, Uppsala Läns Landsting
 • Maria Lönn, Länsstyrelsen Stockholm
 • Karl-Eric Magnusson, Linköpings universitet/Umeå universitet
 • Anders Sylvan, Västerbottens Läns Landsting
 • Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Brita Winsa, Region Norrbotten

Valberedning

Governing Board och Advisory Board föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: