Foto: Johan Persson

Välkommen med din projektidé till hur vi ökar förnyelse och innovation

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande eller främja tillväxten inom life science i Sverige? Swelife möjliggör redan ett antal strategiska projekt som alla driver kultur- och strukturförändringar i olika delar av life science-sektorn och vi välkomnar fler nya idéer och förslag. Välkommen att höra av dig med din bästa idé!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Matchar din idé Swelifes mål?

För att få stöd från Swelife ska förändringen stödja Swelifes mål och gå att skala upp och implementera i hela landet. Alla Swelife-projekt ska verka för något av följande:

  1. Ökad nationell samverkan inom och mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv

  2. Ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data

  3. Ökad nationellt tillgänglig kompetens, kapital och infrastruktur

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: