Välkommen med din idé till strategiskt projekt!

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt; projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Vi välkomnar fler idéer och förslag till projekt. Välkommen att höra av dig med din bästa idé!

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: