Foto: Johan Persson

Välkommen med din projektidé till hur vi ökar förnyelse och innovation

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande eller främja tillväxten inom life science i Sverige? Swelife möjliggör redan ett antal så kallade strategiska projekt som alla driver kultur- och strukturförändringar i olika delar av life science-sektorn och vi välkomnar fler nya idéer och förslag. Välkommen att höra av dig med din bästa idé!

Matchar din idé Swelifes mål?

För att få stöd från Swelife ska förändringen stödja Swelifes mål och gå att skala upp och implementera i hela landet. Alla strategiska projekt ska verka för något av följande:

  1. Ökad nationell samverkan inom och mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv
  2. Ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data
  3. Ökad nationellt tillgänglig kompetens, kapital och infrastruktur
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: