Strategiskt projekt:

National Diabetes Focus Team

Syfte och mål

Att etablera en nationell multidisciplinärt Diabetes Fokus Grupp, innehållande bolag, akademi och sjukvårdsrepresentanter.

Förväntade effekter och resultat

Fler än 30 deltagande organisationer. En etablerad kommunikationsplattform. Medverkan i ett diabetesspår under NLSDays 2017 (om sådant beslutas att arrangeras). Ett genomsnittligt övergripande omdöme från deltagarna på minst 4,5 av 6. Plan för fortsättning.

Planerat upplägg och genomförande

WP1: Identifiering och kontakt med potentiella deltagare och samarbetspartners. WP2: Val av teknologi för kommunikationsplattform – inbjudan till denna plattform. WP3: Genomförande av sammanhållna tematiska möten med gruppens deltagare (regionalt / nationellt).

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: