Nationella resurser för life science-sektorn

Under de senaste tjugo åren har Sverige gjort stora investeringar i life science. En rad nationella resurser som stödjer forskning och innovation har etablerats. Dessa resurser, listade här nedan, är öppna för forskare över hela landet, verksamma inom akademi, hälso- och sjukvård och i många fall även inom industrin.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: