Strategiskt projekt:

Pralin: Uppföljning av riktlinjer för användning av biomarkörer

Socialstyrelsens tar fram nationella riktlinjer som tydliggör vilka behandlingar och metoder som bör användas för att individen ska få bästa möjliga diagnos och behandling. Eftersom det saknas uppföljning av hur dessa riktlinjer används, får många patienter inte en optimal behandling. 

Detta förprojekt undersöker möjligheterna att ta fram ett ramverk för hur uppföljningen av prediktiva biomarkörer ska inkluderas i de nationella onkologiriktlinjerna och följas upp för behandlingar inom cancerområdet. 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: