Stöd för evenemang och samverkan

Swelife kan stödja externt arrangerade evenemang som syftar till tvärsektoriell samverkan inom innovation. Om kriterierna uppfylls kan Swelife ge ett finansiellt stöd på max 20 000 kr samt bidra med att sprida information om mötet.

Evenemang som arrangeras inom ramen för Swelife ska bidra till att utveckla ett samarbetspräglat ekosystem för life science i Sverige. Evenemangen ska uppfylla följande kriterier:

  • Mötet ska facilitera samverkan och innovation
  • Gränsöverskridande konstellationer med stor potential att adressera och ta fram lösningar på stora utmaningar inom hälso- och sjukvården
  • Nationella öppna möten som kommuniceras över hela landet. Mer än 20% av mötesdeltagarna ska vara baserade i annan region än den där eventet arrangeras
  • Tvärsektoriellt möte med representanter från minst två av följande sektorer: hälso- sjukvård, akademi och industri. En sektor kan inte representera mer än 75% av det totala antalet deltagare.

Din ansökan ska innehålla

  • Behovsanalys
  • Mötesprogram
  • Plan för hur resultatet ska kommuniceras

Swelife förbehåller sig rätten att använda och sprida behovsanalysen i andra sammanhang. Underlaget bedöms av representanter för Swelife och Vinnova som tillsammans beslutar om ev. stöd.

Kommunikationsstöd

Om samtliga kriterier för ett Swelife-event uppfylls kan Swelifes kommunikationskanaler (webb, Linked In, Twitter, samt våra partners, t.ex. science parks, inkubatorer, innovationskontor mm) sprida information mötet. När Swelife kommunicerar eventet ska Swelifes logga finnas på eventets tryckta material/epost/websida.

Swelifes medverkan

I de fall då finansiellt stöd erhålls från Swelife ska Swelife ges följande möjligheter:

  • 10-minuters presentation av Swelife på mötet
  • Swelife-logga på tryckt material/epost/websida
  • Roll-up i anslutning till mötet
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: