Strategiskt projekt:

Swedish Paediatric Diabetes Trial Network

Syfte och mål

Syftet med projektet att öka vilja, intresse och möjlighet för svenska pediatriska kliniker att delta i kliniska studier som rör diabetes och därmed göra Sverige mer attraktivt för kliniska studier, både prövarinitierade och initierade av företag. Målet är att på så vis öka antalet kliniska studier med adekvat antal patienter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas just uppnå sitt syfte, dvs både ökad intresset för och beredvilligheten att delta i kliniska studier inom diabetesområdet, och underlätta genom att dels skapa ökad kunskap och kompetens på klinikerna, dels genom att projektet kan ge klinikerna stöd och information lokalt när sådant behov uppstår.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska ha en ledning, en styrgrupp och en hemsida. Vi kommer att organisera ett möte för representanter (diabetesläkare och diabetessköterska) från pediatriska kliniker, erbjuda GCP-utbildning med fokus på diabetes, där vi också kan informera om pågående och planerade studier, om närliggande frågor som rör provtagning, handhavande av prover, registrering av data, biverkningar, etiska frågor vid forskning på barn och ungdomar.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: