Swelifes Hands-on-modell:

Coachning för ditt innovationsprojekt

Swelifes Hands-on-modell är en skräddarsydd coachningsprocess som erbjuds alla projekt som deltar i Swelifes utlysningar. Den optimerar förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering. 

Steg för steg får projektet återkoppling på sin ansökan, affärsidé och fortsatta affärsutveckling. I denna process har Swelifes regionala koordinatorer en viktig roll.

Genom Hands-on-modellen stärker Swelife flödet från idé till innovation genom att vi utöver finansiering även erbjuder erfarenhet, kompetens och nätverk inom affärsutveckling till projekt med hög innovationspotential. Genom att optimera förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering gynnas både det enskilda projektet, life science-marknaden och slutanvändaren/patienten.

För alla sökande

Coachning enligt Hands-on-modellen erbjuds alla som söker Swelifes utlysningar, oavsett om man tillhör akademin, näringslivet eller hälso- och sjukvården.

Ett skräddarsytt erbjudande

Genom Swelifes Hands-on-modell får du och ditt projekt coachning av affärsrådgivare och experter som erbjuder dig personlig feedback på:

  • din idé – matchar den utlysningen?
  • din ansökan – håller den för en granskning?
  • ditt fortsatta arbete – vilket är nästa steg?
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: