Strategiskt projekt

Testa Center

Testa Center öppnar under 2018 och ska erbjuda infrastruktur för verifieringsarbete. Målet är en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning.

Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter. Anläggningen byggs i Uppsala, öppnar under det tredje kvartalet 2018 och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare.

Vad vill projektet uppnå?

Hur bedrivs arbetet?

Vem gynnas?

 

 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: