Strategiskt projekt:

The SMART pragmatic clinical trial toolbox

Syfte och mål

Målet är att inventera, modifiera och validera en uppsättning innovativa digitala komponenter för pragmatiska kliniska prövningar, i SMART-studien hos diabetespatienter.

Förväntade effekter och resultat

SMART studien är en pragmatisk studie bland diabetespatienter, med hypotesen att SGLT2-hämmare i jämförelse med metformin skall minska risken att dö i förtid med minst 20%. Den kommer framförallt att genomföras i primärvården, som saknar många av de infrastrukturer som krävs för riktigt pragmatiska studier. I SMART-studien måste vi därför utveckla digitala lösningar för patientidentifiering, informerat samtycke, randomisering, studieformulär och verktyg för digital självrapportering av livskvalitet och biverkningar.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet med detta projekt är att inventera, modifiera och validera en uppsättning innovativa digitala komponenter för pragmatiska kliniska prövningar, och att validera dem i SMART- studien. Utan dem är studien omöjlig att genomföra. Det slutliga målet är en validerad komplett digital verktygslåda för pragmatiska studier.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: