Vi möjliggör innovationskraft och hållbar tillväxt inom life science

Swelifes arbete ska bidra till att

  1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Här nedan presenterar vi all pågående verksamhet.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: