Vi möjliggör innovationskraft och hållbar tillväxt inom life science

Swelifes arbete ska bidra till att
1) hälso- och sjukvården utvecklar, använder och utvärderar innovationer samt arbetar individ- och värdebaserat
2) life science i Sverige är attraktiv och internationellt konkurrenskraftig.

Här nedan presenterar vi all pågående verksamhet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn