Affärsutveckling och tillväxt

För att främja tillväxt tar Swelife fram verktyg och modeller för affärsutveckling. De ger dig som entreprenör och innovationsaktör enkel och kostnadsfri tillgång till värdeskapanderesurser och kompetenser i hela landet. Verktygen förbättrar flödet från idé till innovation och underlättar kontakter mellan akademi, hälso-och sjukvård och näringsliv.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn