Affärsutveckling och tillväxt

Swelife utvecklar och erbjuder verktyg och modeller för din affärsutveckling. Det ger dig som entreprenör och innovationsaktör enkel och kostnadsfri tillgång till värdefulla resurser och kompetenser i hela landet. Det förbättrar flödet från idé till innovation och underlättar kontakter och samarbete mellan akademi, hälso-och sjukvård och näringsliv. Det främjar helt enkelt tillväxt inom life science i Sverige.

Kontakt

Thomas Gunnarsson, Projektledare Swelife
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 72 531 38 46

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: