Undermeny
Open Close
 
 

Foto: Gunnar Menander

Swelifes Hands-on-modell:

Coachning för ditt innovationsprojekt

Swelifes Hands-on-modell är en skräddarsydd coachningsprocess som erbjuds alla projekt som deltar i Swelifes utlysningar. Den optimerar förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering. 

Vi samarbetar med regionala innovationsaktörer som matchar de sökande med en affärsrådgivare. Steg för steg får projektet återkoppling på sin ansökan, affärsidé, presentation och fortsatta affärsutveckling.

Genom Hands-on-modellen stärker Swelife flödet från idé till innovation genom att vi utöver finansiering även erbjuder erfarenhet, kompetens och nätverk inom affärsutveckling till projekt med hög innovationspotential. Genom att optimera förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering gynnas både det enskilda projektet, life science-marknaden och slutanvändaren/patienten.

För alla sökande

Coachning enligt Hands-on-modellen erbjuds alla som söker Swelifes utlysningar, oavsett om man tillhör akademin, näringslivet eller hälso- och sjukvården.

Ett skräddarsytt erbjudande

Genom Swelifes Hands-on-modell får du och ditt projekt coachning av affärsrådgivare och experter som erbjuder dig personlig feed-back på

  • din idé – matchar den utlysningen?
  • din ansökan – håller den för en granskning?
  • din pitch – håller den för en presentation och intervju?
  • ditt fortsatta arbete – vilket är nästa steg?
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hands-on-modellen steg för steg

  • Ansökningsperioden

I samband med att du skriver din ansökan erbjuds du via stöd och råd av en affärsrådgivare från ett lokalt nätverk av innovationsaktörer som vi samarbetar med. Målet är att din inlämnade ansökan är väl anpassad för den aktuella utlysningen och håller så hög kvalitet som möjligt för att optimera möjligheten att få finansiering. Inga ansökningar ska underkännas på grund av formaliafel.

  • Bedömningsperioden

Vinnova gör urvalet i två steg. Alla projekt bedöms och rangordnas av oberoende experter som representerar hälso-och sjukvård, näringsliv och akademi. Vid ett bedömningsmöte väljer Vinnova ut de projekt som går vidare till intervju. Swelifes koordinatorer deltar som observatörer vid mötet och kan därmed ge relevant feed-back till ditt projekt och din affärsidé, ditt team och din ansökan samt dina styrkor och svagheter. Målet är att du har de bästa förutsättningar för att lyckas med en intervju.

Efter intervjuerna rangordnar experterna projekten igen och Vinnova beslutar vilka projekt som tilldelas medel. Om ditt projekt inte beviljas medel erbjuder Swelife er en avslutande feed-back. Målet är att du ska förstå vad bedömningspanelen saknar i ditt projektförslag och hur du kan stärka ditt projekt för att lyckas bättre med din nästa ansökan, eller attrahera annan finansiering och utvecklas för att till slut nå marknaden.

  • Projekttiden

Ditt projekt erbjuds en regelbunden kontakt med en handplockad expertpanel vars medlemmar representerar hälso- och sjukvården, akademin, näringslivet och riskkapitalbolag. De erbjuder råd och stöd och ger värdefull feed-back för er affärsutveckling under den tid som projektet pågår.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: