Undermeny
Open Close
 
 

Foto: Gunnar Menander

Swelifes Hands-on-modell:

Coachning för ditt innovationsprojekt

Swelifes Hands-on-modell är en skräddarsydd coachningsprocess som erbjuds alla projekt som deltar i Swelifes utlysningar. Den optimerar förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering. 

Steg för steg får projektet återkoppling på sin ansökan, affärsidé och fortsatta affärsutveckling. I denna process har Swelifes regionala koordinatorer en viktig roll.

Genom Hands-on-modellen stärker Swelife flödet från idé till innovation genom att vi utöver finansiering även erbjuder erfarenhet, kompetens och nätverk inom affärsutveckling till projekt med hög innovationspotential. Genom att optimera förutsättningarna för att projektet ska bli investeringsbart och nå kommersialisering gynnas både det enskilda projektet, life science-marknaden och slutanvändaren/patienten.

För alla sökande

Coachning enligt Hands-on-modellen erbjuds alla som söker Swelifes utlysningar, oavsett om man tillhör akademin, näringslivet eller hälso- och sjukvården.

Ett skräddarsytt erbjudande

Genom Swelifes Hands-on-modell får du och ditt projekt coachning av affärsrådgivare och experter som erbjuder dig personlig feedback på:

  • din idé – matchar den utlysningen?
  • din ansökan – håller den för en granskning?
  • ditt fortsatta arbete – vilket är nästa steg?

Hands-on-modellen steg för steg

Ansökningsperioden

I samband med att du skriver din ansökan erbjuds du via stöd och råd av en affärsrådgivare från ett lokalt nätverk av innovationsaktörer som vi samarbetar med. Målet är att din inlämnade ansökan är väl anpassad för den aktuella utlysningen och håller så hög kvalitet som möjligt för att optimera möjligheten att få finansiering. Inga ansökningar ska underkännas på grund av formaliafel.

Bedömningsperioden

Vinnova gör urvalet i två steg. Alla projekt bedöms och rangordnas av oberoende externa experter med olika kompetenser och bakgrunder inom hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi. Vid ett bedömningsmöte väljer Vinnova ut de projekt som går vidare till intervju.

Efter intervjuerna gör experterna en kvalitativ bedömning av projektet. Detta underlag ligger sedan till grund för Vinnovas beslut om vilka projekt som tilldelas medel.

Projekttiden

Under projekttiden erbjuds samtliga finansierade projekt att delta i olika Swelife-arrangemang. Alla projekt presenteras på swelife.se och intressanta nyheter om projekten lyfts fram i Swelifes övriga kommunikation.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: