Finansierade innovationsprojekt

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • Opatus: Så kan teknologi och psykiatri samverka

  Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD Så kan teknologi och psykiatri samverka – Uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Det är de tre kärnsymptomen när en person utreds för en eventuell ADHD-diagnos. Genom att använda en…

  Projektnamn: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsaMed TechMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • RISE: Så ska nya blodkärl byggas

  Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar Så ska nya blodkärl byggas I princip sker idag inga transplantationer av icke-vitala organ, till exempel blodkärl. Det är med dagens tekniker för dyra och kräver livslång immundämpande efterbehandling med omfattande…

  Projektnamn: Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar

  Projektkategori Med Tech

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Mevia: Nygammal teknik ska passa alla

  Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering Nygammal teknik ska passa alla Den som inte tar sin medicin i rätt tid eller rätt dos riskerar utebliven eller försämrad effekt. Konsekvensen kan bli ökat lidande och inläggning på sjukhus. Beräkningar…

  Projektnamn: Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Olink Bioscience: Billigare och säkrare fostertest med ny teknologi

  Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA Billigare och säkrare med ny teknologi Genom att räkna DNA-molekyler i stället för att sekvensera DNA kan fostertester, som visar på till exempel Downs syndrom göras snabbare, billigare och säkrare. –…

  Projektnamn: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Cereno Scientific: Deras blodproppsmedicin går en ny väg

  Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell Deras blodproppsmedicin går en ny väg Hjärtinfarkt och stroke är världens vanligaste dödsorsaker. En bakomliggande faktor är ofta en blodpropp, som kan bero på en brist i kroppens eget…

  Projektnamn: Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Attgeno: Naturlig livräddare på väg mot klinik

  Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro (PDNO) – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt Naturlig livräddare på väg mot klinik Akut pulmonell hypertension är ett livshotande tillstånd, där lungornas kärl drar ihop sig, vilket gör att högerhjärtat inte orkar…

  Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Karolinska institutet: Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes

  Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes För ett barn som insjuknar i diabetes typ 1 förändras hela tillvaron drastiskt. Som om inte sjukdomen och dess följder är nog, krävs noggrann dokumentation av vad man…

  Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Chalmers: Sensorer integrerar människa och maskin

  Tankestyrd benprotes SENSORER INTEGRERAR MÄNNISKA OCH MASKIN Nästa generation elektromekaniska implantat är på väg. Just nu pågår testerna av en helt ny benprotes, som användaren ska kunna styra med tanken. – Det här handlar om mer än att ersätta en…

  Projektnamn: Tankestyrd benprotes

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • iCell Science: Kvarvarande ö-celler kan räddas

  Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1 Kvarvarande ö-celler kan räddas En typ av celler från den egna benmärgen, mesenkymala stam-/stromaceller (MSC), har visat sig stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hos patienter…

  Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Ascilion: Så kan blodfri analys bli verklighet

  Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning Så kan blodfri analys bli verklighet Med mikroskopiskt små nålar och en ny typ av sensor arbetar svenska forskare med ett nytt sätt för bland annat diabetiker att snabbt och enkelt mäta…

  Projektnamn: Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Karolinska Institutet/Liv Diagnostics: Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken

  Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken Cancercellers sätt att röra sig avslöjar mycket om deras benägenhet att bilda metastaser, men det finns inget bra sätt att mäta detta och felmarginalen är mycket stor. – Vi…

  Projektnamn: Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • 1928 Diagnostics : Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen

  Rapid share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta  bakteriers spridning Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen Kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna pågår på många fronter. En av de viktigaste är själva smittspårningen – och nu kommer mjukvaran som på tio…

  Projektnamn: Rapid share - realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde InfektionssjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Karolinska Institutet: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

  Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling. –…

  Projektnamn: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Medituner: Nu kommer appen som kollar astman

  Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar Nu kommer appen som kollar astman Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande. – Vår lösning är en…

  Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar

  Projektkategori DiagnostikE-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Neosense Technologies: Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda

  System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt…

  Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Vacara: Ny typ av diagnostiskt test för bättre behandling hos patienter med reumatoid artrit

  Ny typ av diagnostiskt test för bättre behandling hos patienter med reumatoid artrit Förekomst av vissa typer av antikroppar är associerade med ökad risk för reumatoid artrit. Det är dock oklart exakt vilka av dessa som är associerade med insjuknande…

  Projektnamn: Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • YourRad: Patientspecifik käk- och tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling

  Patientspecifik käk- och tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling Att kommersialisera en innovativ käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling, därmed minska biverkningar från strålbehandlingen och förbättra patienternas livskvalitet. Förväntade effekter och resultat En produkt som underlättar vården av aktuell…

  Projektnamn: Patientspecifik käk- & tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Linköpings universitet: Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi

  Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi Målet är att överföra ”know-how” från inst. för medicinsk teknik (IMT) och sjukvården (neurokirurgi) till tre SMF för att förbereda en möjligt kommersialisering. Industriella parter : Perimed AB, Inomed Medizintechnik GmbH, CNS Nordix AB….

  Projektnamn: Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Linköpings universitet: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Multimodal visualisering av mikrocirkulationen En väl fungerande mikrocirkulation är av central betydelse för vävnadens vitalitet. I sjukdomstillstånd såsom Diabetes Mellitus sker en negativ systemisk påverkan på mikrocirkulationen med en ökad risk att drabbas av kritisk extremitetsischemi (CLI). Vi vill visa…

  Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Lunds universitet: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

  Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment Vi vill förändra vården för patienter med artros genom att individualisera behandlingen efter patientens förutsättningar. Förväntade effekter och resultat Med individualiserad behandling kommer patienten att bättre relatera behandlingen till sin situation. Det leder till…

  Projektnamn: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Umeå universitet: Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

  Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt…

  Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Norra Sverige

 • Genagon Therapeutics: In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

  In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology Genagon Therapeutics har utvecklat antikroppar mot en nyupptäckt receptor på cellytan av immunceller inbäddade i tumörer. Projektet syftar till att undersöka hur olika versioner av antikroppar fungerar som monobehandling, eller i…

  Projektnamn: In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Kancera: Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling

  Substansen KAN0567 i cancer hos barn Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen…

  Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

  Vi kommer att verifiera konceptet på fantom samt överensstämma den med lagstadgade krav att kunna använda den kliniskt. Förväntade effekter och resultat I detta projekt strävar vi efter att förbättra den dåliga prognosen hos patienter med avancerad huvud- och halscancer….

  Projektnamn: Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

  Projektkategori Medicinsk teknikÖvrigt

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

  Projektets mål är även att färdigställa regulatoriska krav för att göra produkten kommersiellt tillgänglig och öka samverkan mellan vård, akademi och företag. Förväntade effekter och resultat Snabbare utredningar per patient skall ge ökad patientgenomströmning och minska köer. Mätning i naturlig…

  Projektnamn: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Funktionell Proteshylsa

  Förväntade effekter och resultat Ambitionen är att åstadkomma förbättringar med avseende på såväl tryckfördelning som mikroklimat mellan hylsa och stump (båda starkt kopplade till komfortupplevelsen) genom att utnyttja hittills oprövade konstruktionslösningar och/eller välja material från materialgrupper som ännu inte använts…

  Projektnamn: Funktionell Proteshylsa

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Förväntade effekter och resultat Vi förväntar oss att genom vidare in-vitro och djurstudier verifiera vår hypotes och kunna påvisa regeneration och guidening av nerver till svällkropparna i penis, och därmed återställa de nervskador som uppkommer vid prostatektomi. Planerat upplägg och…

  Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • En ny strategi för läkning av bensår

  Förväntade effekter och resultat Vi hoppas se en synnergistisk effekt mellan produkterna där micrograftingen bidrar till läkningen och kompressionsbehandlingen bidrar till att nå en optimal fuktighetsnivå i såret för att transplantaten skall överleva och såren läka. Planerat upplägg och genomförande…

  Projektnamn: En ny strategi för läkning av bensår

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Hjälpmotor stärker hjärtslagen

  Den traditionella bilden av hjärtats pumpfunktion är att den kramar ut blodet i omloppet. Ny forskning har visat att mitralisklaffen, som ska hindra blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak, även rör sig upp och ned och…

  Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Ny behandling för akut pulmonell hypertension

  Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla Supernitro som en ny behandling för akut PH hos kritiskt sjuka patienter (t.ex. efter hjärt/thoraxkirurgi och andra större ingrepp, vid CHD och potentiellt vid akut blodpropp i lungan), tillstånd där det idag…

  Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Virtuell biopsi med MRI

  Projektets fokus är hjärntumörer, och visionen är att leverera en snabb och säker metod för diagnos och övervakning av behandling för att säkerställa rätt cancer terapi vid rätt tidpunkt. Målet är att validera vår teknologi, ett virtuellt biopsi-verktyg, i en…

  Projektnamn: Virtuell Biopsi med med MRI

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo

  Patienter med MD, som ofta är barn, har fluktuerande energibehov och kan bli mycket svårt sjuka, bland annat med epileptiska anfall, encefalopati, stroke, hjärtsvikt och andra livshotande tillstånd när mitokondrierna inte klarar av att svara mot ett ökat energibehov. Förväntade…

  Projektnamn: Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom - effektstudie in vivo

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

  Målet för Bioreperias arbete är att rätt cancerbehandling ska ges till rätt patient. Deras modell innebär att patientens cancerceller transplanteras in i zebrafiskembryon, och därefter kan man studera hur effektiva olika läkemedel är på att döda patientens cancerceller. Inom loppet…

  Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

  Projektet ska också belysa vilken effekt tredje generationens terapier har i en ”klassisk” transgen musmodell för att generera nya biomarkörer specifika för den toxiska formen av amyloid-beta, de s.k. oligomererna. Förväntade effekter och resultat En pilotstudie, där antikroppar 100% specifika…

  Projektnamn: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Förväntade effekter och resultat Genom att vi med vår substans påverkar kroppens egna försvar mot blodproppar får vi endast en lokal effekt i kroppen där blodproppsbildning håller på att ske. Detta ger en mycket bättre situation för patienten som därmed…

  Projektnamn: Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Enzym återställer balansen i levern

  De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett. – Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat…

  Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Unik bärare ger jämnare läkemedelsdos

  Upptäckten av Upsalite gjordes av professor Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet och fick stor uppmärksamhet i media 2013. Materialet har en mycket porös struktur, där ett gram har en yta motsvarande en halv ishockeybana. Idag är Upsalite ett registrerat…

  Projektnamn: Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Så ska ö-cellerna överleva – och rädda liv

  En undergrupp av patienter med typ 1-diabetes har en mycket svår form av sjukdomen. Svängningarna i blodsockret kommer mycket snabbt och är nästan omöjliga att kontrollera. Livskvaliteten försämras och risken för svåra organskador är mycket stor. I slutänden leder detta…

  Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Broccoli grunden för forskningsgenombrott

  Behovet av nya läkemedel mot typ 2-diabetes är mycket stort. Omkring 60 miljoner av de totalt 300 miljoner människor som idag lever med sjukdomen kan av olika skäl (bland annat högt blodtryck och/eller nedsatt njurfunktion) inte ta den medicin, i…

  Projektnamn: Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade

  Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar närmast epidemiskt, världen över. Av de 426 miljoner människor som idag har en diabetesdiagnos har hela 90-95 procent diabetes typ 2. Dessutom räknar man med att väldigt många till lider av sjukdomen utan…

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår

  – Lactobacillerna producerar ett protein som får kroppen att tro att såret är större än vad det är, och växlar upp läkningsprocessen, säger Evelina Vågesjö, doktor i fysiologi och specialist på immunologi vid Uppsala universitet. Projektet befinner sig i slutet…

  Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

  Kanceras så kallade HDAC6-projekt byggde på tidigare studier av en variant av enzymet med beteckningen HDAC6. Här hade forskarna knutna till företaget tidigare visat att när HDAC6 hämmas, minskar den immundämpande effekten hos tumörer. Projektet omfattade samarbete mellan Kancera, Cancer…

  Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Chromalytica: Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede

  Metod för screening av KOL och lungcancer Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede Sofistikerad UV-teknik i kompakt format gör det möjligt att analysera flyktiga substanser med ett enkelt utandningsprov. Just nu utvecklas metoden för att spåra lungtumörer, men i…

  Projektnamn: Metod för screening av KOL och lungcancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Elypta: System av biomarkörer hittar cancern i tid

  Systembiomarkör för detektion av njurcancer System av biomarkörer hittar cancern i tid Tjugo biomarkörer i stället för bara en. Ett enkelt blodprov i stället för biopsi eller röntgen. Artificiell intelligens skiljer det friska från det sjuka. Så vill forskarna i Elypta…

  Projektnamn: Elypta: Systembiomarkör för detektion av njurcancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Lunds universitet: Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar

  Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar Hittills har diabetes delats upp i två typer – 1 och 2. Det vill Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet,…

  Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Medetect: Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling

  Ny metod för förbättrad in vitro-diagnostik vid cancersjukdom Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling En ny mikroskopibaserad analysmetod kan drastiskt förbättra möjligheterna till säkrare diagnoser och därmed mer individanpassade och effektiva behandlingar vid bland annat cancersjukdomar. Metoden ger både kvalitativa och…

  Projektnamn: Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Saga Diagnostics: Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer

  Nya nanodroplet-metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer Tänk att snabbt kunna få svar på om man har cancer, hur mycket cancer man har och hur tumörerna förändras – allt ur enkla blodprov….

  Projektnamn: Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Immunovia: Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid

  Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid På ett tidigt stadie är cancer i bukspottkörteln botbar med kirurgi. Men i det stadiet ger cancern inga symptom och är…

  Projektnamn: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod

  Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod En ny mätmetod kan lösa en av sjukvårdens största utmaningar: Att hjälpa läkaren att ge varje patient rätt medicin i rätt dos – ett genombrott för…

  Projektnamn: Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Scilifelab: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1-inhibitorer

  Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1-inhibitorer Projektet ska identifiera ROS-inducerade DNA-skade-biomarkörer som medföljande biomarkör till vår nya cancerbehandling: MTH1-hämmare. Förväntade effekter och resultat Vi hoppas identifiera en biomarkör till MTH1 inhibition som vi kan använda som medföljande biomarkör till vår…

  Projektnamn: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Karolinska universitetssjukhuset: Så kan onödiga njuroperationer undvikas

  MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer Så kan onödiga njuroperationer undvikas Med en biomarkör, en gammakamera och en unik mjukvara kan man i förväg avgöra om en njurtumör är godartad eller om operation verkligen behövs….

  Projektnamn: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Reccan Diagnostics: Nya markörer för skräddarsydd behandling

  Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer Nya markörer för skräddarsydd behandling Ett helt nytt och mycket detaljerat test för pankreascancer kan se dagens ljus om bara två år. – Cancer i bukspottskörteln är på…

  Projektnamn: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Corline: Ny läkemedelskandidat hindrar inflammation och trombosbildning

  Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom Ny läkemedelskandidat hindrar inflammation och trombosbildning Med en ny molekyl, baserad på ett klassiskt och beprövat läkemedel, hoppas en grupp forskare och företaget Corline Biomedical AB drastiskt kunna förbättra resultaten…

  Projektnamn: Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • DOGS: AI ger bättre diagnostik vid prostatacancer

  DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer AI GER BÄTTRE DIAGNOSTIK VID PROSTATACANCER Artificiell intelligens kan ge en snabbare och säkrare besked för den som drabbas av prostatacancer. Tekniken används i ett nytt bildanalysprogram, DOGS, ett beslutsstöd…

  Projektnamn: DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Hiloprobe: Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård

  Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård Tjock- och ändtarmscancer har en dödlighet på runt 50 procent och sprider sig via lymfkörtlarna. Efter operation behöver därför patienten få sin lymfkörtelstatus…

  Projektnamn: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Norra Sverige

 • Karolinska Institutet: Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade

  Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade Dagens allergitester är inte bara trubbiga och ofullständiga – de är också tidskrävande, omständliga och dyra. Med den teknik som nu utvecklas på Karolinska Institutet ersätts de med ett cellulärt test…

  Projektnamn: Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Antidiabetic Food Centre: Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma

  Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt…

  Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

  Projektkategori Övrigt

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Dianovator: Smart app ger exakt besked om insulindos

  Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes Smart app ger exakt besked om insulindos Flera gånger dagligen ställs personer med insulinbehandlad diabetes inför samma svåra dilemma: Hur mycket insulin ska jag ta? – Jag har själv diabetes typ 1. Det…

  Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val

  Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val Vi moderna människor har svårt att fatta och framför allt följa rationella beslut – särskilt kring livsstilsfrågor som påverkar vår hälsa. Men vår urgamla…

  Projektnamn: Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Göteborgs universitet: Nytänkande ger hopp om lindring

  Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2-infektion Nytänkande ger hopp om lindring Genital herpes är en mycket plågsam sjukdom, som ofta smittar även när den drabbade inte har symptom. 500 miljoner människor lider och med 20…

  Projektnamn: Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Infektionssjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Stockholms universitet: Molekylen som får eksemet att sluta klia

  Utveckling av MedON för atopisk dermatit Molekylen som får eksemet att sluta klia Atopisk dermatit, AD, är en vanlig, kronisk eksemsjukdom. Hur allvarlig den är varierar mycket, men den påverkar alltid livskvaliteten till det sämre, med intensiv klåda med påföljande…

  Projektnamn: Utveckling av MedON för atopisk dermatit

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Repos Pharma: Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer

  Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer Det var en kombination av slump och systematiskt letande som gjorde att onkologiprofessor Peter Nygren 2013 och Uppsalateamet upptäckte att mebendazol, kallat MBZ, som länge använts…

  Projektnamn: Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer

  Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer Några svenska forskare är Alzheimers hemlighet på spåren. De har hittat en metod att drastiskt minska mängden Abeta42, det giftiga protein som orsakar Alzheimer sjukdom. Man har nyligen tagit in…

  Projektnamn: Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

  En ny terapi mot typ 2-diabetes Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin Lundabolaget Apoglyx har patenterat en grupp substanser som sänker blodsockernivån på ett nytt sätt jämfört med dagens mediciner. Upptäckten kan ge ett skonsamt läkemedel, särskilt lämpligt för de…

  Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Karolinska Institutet m fl: Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker

  Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker Två av tre patienter med ledgångsreumatism får inte tillräcklig hjälp av en standardbehandling. Den siffran kan förbättras avsevärt, menar forskarna bakom ett chip –…

  Projektnamn: Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Uppsala universitet m fl: Blodprov kan rädda liv och spara lidande

  Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer Blodprov kan rädda liv och spara lidande Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Ett enkelt blodprov kan…

  Projektnamn: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: