Undermeny
Open Close
 

Finansierade innovationsprojekt

HÄR ÄR PORTFÖLJEN AV DE INNOVATIONSPROJEKT SOM SWELIFE HITTILLS DELFINANSIERAT.

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • För ett barn som insjuknar i diabetes typ 1 förändras hela tillvaron drastiskt. Som om inte sjukdomen och dess följder är nog, krävs noggrann dokumentation av vad man äter och hur blodsockervärdena ligger. En app kunde vara ett både säkert och pedagogiskt verktyg i kommunikationen mellan barnet och sjukvården.

  Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

  Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling.

  Projektnamn: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen KAND567 – ursprungligen framtagen av Astra Zeneca.

  Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt skiljer sig från friska och mer elastiska celler. Det skulle göra det lättare och snabbare att skilja frisk vävnad från sjuk och diagnoserna skulle bli mer specifika.

  Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Övriga

  Regional tillhörighet: Norra Sverige

  LÄS MER
 • En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt rätt mängd syrgas. I den lilla kroppen, med sina sköra och ännu inte fullt utvecklade organ, är balansen hårfin.

  Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten.

  – Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan snabbare bli friska från sin cancer, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

  Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk hjärtsvikt.

  – Det här är ett globalt sjukvårdsproblem, med miljontals patienter som både lider svårt och åker in och ut på sjukhus, säger uppfinnaren Jan Otto Solem, docent och tidigare kirurg på thoraxkliniken vid Lunds universitetssjukhus.

  Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • Kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna pågår på många fronter. En av de viktigaste är själva smittspårningen – och nu kommer mjukvaran som på tio minuter gör de analyser som idag kan ta flera veckor.

  Projektnamn: Rapid share - realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Infektionssjukdomar

  Övriga

  Regional tillhörighet: Västra Sverige

  LÄS MER
 • Nästa generation elektromekaniska implantat är på väg. Just nu pågår testerna av en helt ny benprotes, som användaren ska kunna styra med tanken.

  – Det här handlar om mer än att ersätta en amputerad kroppsdel. Den teknik vi arbetar med ändrar i förlängningen hela konceptet med att integrera människa och maskin.

  Projektnamn: Tankestyrd benprotes

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Västra Sverige

  LÄS MER
 • Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande.

  – Vår lösning är en trådlös lungfunktionsmätare och en app. Tillsammans effektiviserar de arbetsflödet kraftigt – det blir mycket enklare för patienten och vårdpersonalen får tillgång till alla mätningar direkt och kan förhoppningsvis ställa diagnos tidigare.

  Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar

  Projektkategori: Diagnostik

  E-hälsa / M-hälsa

  Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: