Undermeny
Open Close
 

Finansierade innovationsprojekt

HÄR HITTAR DU ALLA PROJEKT SOM SWELIFE HITTILLS DELFINANSIERAT.

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten.

  – Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan snabbare bli friska från sin cancer, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

  Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Ett helt nytt och mycket detaljerat test för pankreascancer kan se dagens ljus om bara två år.

  – Cancer i bukspottskörteln är på väg att segla upp som den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Problemen är flera: Hur ska vi sätta en korrekt diagnos och prognostisera sjukdomsförloppet samt stratifiera val av behandling och prediktera svar på denna? Hur ska vi i förlängningen kunna åstadkomma en mer riktad behandling än vad som finns idag?

  Projektnamn: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • Hittills har diabetes delats upp i två typer – 1 och 2. Det vill Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet, ändra på.

  – Typ 2 är egentligen fem olika sjukdomar, som ska behandlas på olika sätt. Vi har tagit fram en analysmetod som skiljer de olika grupperna från varandra. Förhoppningsvis kan de identifiera pre-diabetiska personer för att förebygga och behandla tidigt.

  Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • Behovet av terapi som påverkar sjukdomsförloppet i Alzheimers sjukdom är stort, men det saknas in vivo-modeller som avspeglar sjukdomsförloppet i människor. Forskningsprojektet ämnar förbättra selektionskriterierna för nya läkemedel genom att validera en ny sjukdomsmodell baserad på den toxiska effekten av hjärnextrakt från Alzheimer-patienter.

  Projektnamn: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Västra Sverige

  LÄS MER
 • Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via en helt ny mekanism som inte baseras på insulin. Funktionen är bevisad i djur och om den framgångsrika resan fortsätter ända in i mål väntar minst 400 miljoner människor på ett läkemedel.

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Norra Sverige

  LÄS MER
 • En ny mätmetod kan lösa en av sjukvårdens största utmaningar: Att hjälpa läkaren att ge varje patient rätt medicin i rätt dos – ett genombrott för personalised healthcare.
  – Vi står på tröskeln till att använda metoden i kliniska studier, säger Michael Dabrowski på Pelago Bioscience.

  Projektnamn: Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Många kvinnor som misstänks ha cancer i underlivet genomgår kirurgiska ingrepp i onödan. Hos andra upptäcks cancern inte förrän den utvecklats för långt. Ett enkelt blodprov kan ändra på allt detta.

  Projektnamn: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Genmodifierade mjölksyrabakterier snabbar på läkningen av sår hos diabetespatienter. Bara i Europa kan sex miljoner människor få hjälp av innovationen – till en bråkdel av kostnaden för andra biologiska läkemedel.

  Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt öppnar för nya pre- och probiotiska livsmedel. Mot bakgrund av den globala utvecklingen av fetma och diabetes är potentialen enorm.

  Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

  Projektkategori: Övrigt

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Övriga

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • På ett tidigt stadie är cancer i bukspottkörteln botbar med kirurgi. Men i det stadiet ger cancern inga symptom och är idag därför svår att diagnosticera. Det här projektet siktar på att kunna avslöja cancern mycket tidigt genom ett enkelt blodprov.

  Projektnamn: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: