Undermeny
Open Close
 

Finansierade innovationsprojekt

HÄR HITTAR DU ALLA PROJEKT SOM SWELIFE HITTILLS DELFINANSIERAT.

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via en helt ny mekanism som inte baseras på insulin. Funktionen är bevisad i djur och om den framgångsrika resan fortsätter ända in i mål väntar minst 400 miljoner människor på ett läkemedel.

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Transplanterade ö-celler med en ny typ av skyddande coating kan radikalt förbättra insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes. Cytoparin är godkänt av Läkemedelsverket för att prövas som avancerat terapiläkemedel (ATMP) och ska inom kort för första gången provas på patienter.

  Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Dagens sätt att samla data och diagnosticera personer som utreds för astma kopplad till arbetsmiljön är både resurs- och tidskrävande.

  – Vår lösning är en trådlös lungfunktionsmätare och en app. Tillsammans effektiviserar de arbetsflödet kraftigt – det blir mycket enklare för patienten och vårdpersonalen får tillgång till alla mätningar direkt och kan förhoppningsvis ställa diagnos tidigare.

  Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar

  Projektkategori: Diagnostik

  E-hälsa / M-hälsa

  Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • En svensk forskargrupp har tagit fasta på färska rön om hur hjärtat arbetar och är på väg att utveckla en produkt som kan revolutionera behandlingen av patienter med kronisk hjärtsvikt.

  – Det här är ett globalt sjukvårdsproblem, med miljontals patienter som både lider svårt och åker in och ut på sjukhus, säger uppfinnaren Jan Otto Solem, docent och tidigare kirurg på thoraxkliniken vid Lunds universitetssjukhus.

  Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen KAND567 – ursprungligen framtagen av Astra Zeneca.

  Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Projektet utvecklade ett cancerläkemedel i form av en småmolekyl som hämmar aktiviteten hos ett enzym benämnt HDAC. Enzymet påverkar bland annat hur cancerceller sprids och bildar dottertumörer, metastaser, på andra platser i kroppen.

  Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Målet är en ”styvhetskarta” på cellnivå av ett vävnadsprov, där de olika komponenterna i vävnaden syns som områden med olika styvhet och där styva cancerceller tydligt skiljer sig från friska och mer elastiska celler. Det skulle göra det lättare och snabbare att skilja frisk vävnad från sjuk och diagnoserna skulle bli mer specifika.

  Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Cancersjukdomar

  Övriga

  Regional tillhörighet: Norra Sverige

  LÄS MER
 • Atopisk dermatit, AD, är en vanlig, kronisk eksemsjukdom. Hur allvarlig den är varierar mycket, men den påverkar alltid livskvaliteten till det sämre, med intensiv klåda med påföljande sömnstörningar och humörsvängningar. Kliandet leder även till sår som infekteras och kräver behandling med antibiotika.

  Projektnamn: Utveckling av MedON för atopisk dermatit

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • En svensk uppfinning kan lösa en av de riktigt stora utmaningarna inom vården av för tidigt födda barn: att hela tiden ge exakt rätt mängd syrgas. I den lilla kroppen, med sina sköra och ännu inte fullt utvecklade organ, är balansen hårfin.

  Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Dagens benproteser är helt frikopplade från patientens neuromuskulära system. Att de biologiska och de mekatroniska kontrollsystemen är åtskilda leder till begränsad funktionalitet och till följd av bristfällig koppling och styrning av protesen.

  Projektnamn: Tankestyrd benprotes

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Övriga

  Regional tillhörighet: Västra Sverige

  LÄS MER
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: