CellRACE - verktyg för avancerad cancerdiagnos

CellRACE – verktyg för avancerad cancerdiagnos

Projektet ska utveckla ett diagnostiskt verktyg som ska kunna avgöra risken för metastasbildning samt optimera kemoterapibehandling genom att testa läkemedel på patientens egna tumörceller.

Syfte och mål

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Faran ligger i tumörcellernas invasivitet som orsakar metastaser, där cellerna koloniserar organ, vilket slutligen leder till död. Nyckeln till att förhindra metastaser är att tidigt identifiera den invasiva potentialen hos tumörcellerna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att testa bröstcancercellinjer med olika invasiv potential och utvärdera dem med hjälp av en unik teknologi. Erhållna resultat kommer att samlas i en referensdatabas för vidare utveckling av prototypen för det nya diagnosverktyget. Därefter kommer tester att utföras på biopsier från mus med metastaserande bröstcancer för att slutligen leda till försök med patientbiopsier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på samarbete mellan en grupp vid Karolinska Institutet och Cline Scientific AB. Biologiska studier kommer att utföras vid KI, medan Cline kommer att bidra till teknik- och prototyputveckling. Projektet kommer att använda ett befintligt nätverk, bestående av exempelvis forskare vid Cornell Medical College och CEITEC i Tjeckien. Nätverket kommer också inkludera onkologer och patologer för att säkerställa att framtida produktutveckling kommer att ske i enlighet med kliniska behov.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn