Finansierade innovationsprojekt

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • Så kan teknologi och psykiatri samverka

  Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD Så kan teknologi och psykiatri samverka – Uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Det är de tre kärnsymptomen när en person utreds för en eventuell ADHD-diagnos. Genom att använda en…

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsaMed TechMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Så ska nya blodkärl byggas

  Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar Så ska nya blodkärl byggas I princip sker idag inga transplantationer av icke-vitala organ, till exempel blodkärl. Det är med dagens tekniker för dyra och kräver livslång immundämpande efterbehandling med omfattande…

  Projektkategori Med Tech

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Nygammal teknik ska passa alla

  Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering Nygammal teknik ska passa alla Den som inte tar sin medicin i rätt tid eller rätt dos riskerar utebliven eller försämrad effekt. Konsekvensen kan bli ökat lidande och inläggning på sjukhus. Beräkningar…

  Projektnamn: Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Billigare och säkrare fostertest med ny teknologi

  Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA Billigare och säkrare med ny teknologi Genom att räkna DNA-molekyler i stället för att sekvensera DNA kan fostertester, som visar på till exempel Downs syndrom göras snabbare, billigare och säkrare. –…

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Deras blodproppsmedicin går en ny väg

  – Det medicinska problemet är att en blodpropp ofta uppkommer sekundärt till åderförkalkning. Förkalkningen orsakar en bristning i kärlväggen, en blödning, vilket aktiverar kroppens försvar: att levra blodet. Denna koagulationsreaktion kan skapa en blodpropp som helt stoppar blodflödet och då…

  Projektnamn: Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Naturlig livräddare på väg mot klinik

  Hjärtsvikt leder till dålig syresättning och lågt blodtryck med risk för att vitala organ som hjärna och njurar inte får tillräcklig blod och orsaka hastig död. Den nya molekylen Supernitro (PDNO), som är baserad på en kroppsegen substans, sänker trycket…

  Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro – en ny behandling för akut pulmonell hypertension och hjärtsvikt

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes

  – Min vision med projektet var dels en mer patientsäker dokumentation och rapportering mellan patienter och sjukvården som på sikt skulle kunna bli en del av journalsystemet, dels en pedagogisk och barnvänlig app för att lära sig att hantera sjukdomen,…

  Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Sensorer integrerar människa och maskin

  Det säger Max Ortiz Catalan, docent i medicinteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I grunden för utvecklingsarbetet, där Swelife finansierar de mekaniska testerna kring infästningen av en ny benprotes, finns den svenska uppfinningen av benförankrade proteser, utvecklad av First…

  Projektnamn: Tankestyrd benprotes

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Kvarvarande ö-celler kan räddas

  MSC har egenskaper som bidrar till att de insulinproducerande så kallade ö-cellerna inte förstörs mer, vilket är positivt vid typ 1-diabetes. Effekten är bevisad och ett par av de återstående utmaningarna, utöver att uppvisa effekt i större patientstudier, är att…

  Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Så kan blodfri analys bli verklighet

  – Många har försökt skapa glukosmätning för diabetiker som inte kräver stick i fingret och blod. Ett flertal med diabetes typ 1 tvingas mäta blodsockerhalten genom att sticka sig och ta ut blod, en del så ofta som åtta gånger…

  Projektnamn: Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Cellernas rörelser avslöjar spridningsrisken

  Han är stamcellsforskare och cellbiolog på Karolinska institutet och leder tillsammans med Liv Diagnostics forskningsprojektet Cellrace, med målet att ta fram ett nytt, kraftfullt verktyg till stöd för diagnostiken inom cancervården. Nanoyta imiterar kroppen Metastaser, eller dottertumörer, orsakar omkring 90…

  Projektnamn: Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Snabb analys nytt vapen i bakteriekampen

  Rapid share heter tekniken, som är utvecklat av 1928 Diagnostics i Göteborg. Den löser i ett slag två mycket svåra utmaningar: Den analyserar det kompletta genomet från isolerade bakterier och låter sjukhus dela informationen med varandra, för att dels med…

  Projektnamn: Rapid share - realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde InfektionssjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

  – Vi har hittat en molekyl som gör tumören känslig för cisplatin igen. Den kan kanske förbättra behandlingen för tiotusentals cancerpatienter varje år, bara i Sverige, säger Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska institutet. Cisplatin används sedan slutet…

  Projektnamn: Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Nu kommer appen som kollar astman

  Det säger Anna Carleborg, forskningssköterska vid Karolinska institutet, som gör en studie för att utvärdera verktyget på patienter och vårdpersonal. Appen heter Asthmatuner Diagnosis och är framtagen av ett team lett av Henrik Ljungberg och Björn Nordlund. Tillsammans med den…

  Projektnamn: Ett tidsbesparande diagnostiskt verktyg för astma och andra lungsjukdomar

  Projektkategori DiagnostikE-hälsa / M-hälsaMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Så räddas både liv och syn hos för tidigt födda

  – För mycket syrgas orsakar svåra ögonskador, för lite ökar risken för hjärnskador och död, säger Kenneth Danehorn, civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik vid LiTH i Linköping. Det finns en optimal nivå, men för att hålla den krävs kontinuerlig…

  Projektnamn: System för övervakning av syrgasbehandling inom neonatalvård

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Smart dostjänst – Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

  Det vi har som mål att åstadkomma i projektet är följande sju punkter. 1. Kartlagd marknad, marknadsbehov 2. Hälsoekonomisk utvärdering 3. Kravspecifikation från beslutsfattare och användare 4. Framtagen 0-version av produkt och tjänst 5. Påbörjat kvalitetsledningssystem 6. Validering med kommun/vårdpartner…

  Projektnamn: Smart dostjänst - Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Snabbt fostertest (NIPT) för kromosomavvikelser

  Förväntade effekter och resultat De blodbaserade tester som nu är tillgängliga på marknaden baseras på sekvenseringsteknologi som är dyr och utförs av specialiserade laboratorier. Vårt test baseras på snabb och direkt kvantifiering av foster-DNA med apparatur som finns tillgänglig i…

  Projektnamn: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Ny typ av diagnostiskt test för bättre behandling hos patienter med reumatoid artrit

  Förväntade effekter och resultat Det diagnostiska testet kan användas för att prognosticera/följa behandlingssvar hos patienter med RA eller andra inflammatoriska ledsjukdomar. Vårt test förväntas ha ett högre prediktivt värde för sjukdomens svårighetsgrad och behandlingssvar. Detta skulle leda till att avsevärt…

  Projektnamn: Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Patientspecifik käk- & tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling

  Förväntade effekter och resultat En produkt som underlättar vården av aktuell patientgrupp, med tillhörande dokumentation. Planerat upplägg och genomförande Att stegvis kartlägga de olika kommersiella delarna, så som marknadsanalys, produktion, IP och stödjande datasamt förbereda för ISO13485/CE certifiering. Koordinator: YOURRAD AB…

  Projektnamn: Patientspecifik käk- & tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi

  Förväntade effekter och resultat Under första projektfasen kommer en ny prototyp att sättas upp och verifieras. Marknadsundersökning och undersökning av regulatoriska krav utförs tillsammans med fortsatta kliniska studier. Målet för nästa projektfas är att lansera en produkt på marknaden. Planerat…

  Projektnamn: Optisk teknik för navigation vid neurokirurgi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Tekniken ska även ge kirurgen återkoppling under ingreppet för att direkt vägleda om ytterligare behandling krävs. Förväntade effekter och resultat En prototyp till en ny kamerabaserad produkt för multimodal avbildning av mikrocirkulationen kommer att utvecklas och utvärderas. Inom ramen för…

  Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

  Förväntade effekter och resultat Med individualiserad behandling kommer patienten att bättre relatera behandlingen till sin situation. Det leder till bättre följsamhet och outcome samt att de kommer att stanna i ”Håll igång-programmet”. Resultatet blir mer positiva och arbetsföra medborgare. I…

  Projektnamn: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Individanpassade vävnadstekniska artärer vid kardiovaskulär sjukdom

  Förväntade effekter och resultat Vi kommer att producera transplanterbara artärer som kombinerar fördelarna med att vara både individualiserade och helt biokompatibla, något som inget artificiellt eller semi-artificiellt kärltransplantat kan erbjuda idag. Förväntad effekt är att komma förbi de kliniska hinder…

  Projektnamn: Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Karta visar vägen till snabbare cancerdiagnos

  – Vi har nu en prototyp på instrumentet som skapar den kartan, som kan liknas vid en topografisk bild där ”höjdskillnader” motsvarar styvhetsgraden i vävnadsprovet. Vi har även ett antal vetenskapliga artiklar där vi visar att vi kan skilja mellan…

  Projektnamn: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Norra Sverige

 • In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

  Förväntade effekter och resultat Antikropparna kan endast ha effekt där signalvägen vari receptorn ingår är drivande i patologin. En förväntad deleffekt är en kartläggning av receptorns uttryck i olika tumörformer. Vidare förväntas resultat huruvida, och i vilka tumorformer, där monobehandling…

  Projektnamn: In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling

  Kemoterapi, det vill säga behandling med cytostatika, är fortfarande en hörnsten inom cancersjukvården. Dock är det en krävande process för både kropp och psyke, ofta förknippad med smärta, illamående och utmattningstillstånd. En bidragande orsak är att behandlingen framkallar inflammation i…

  Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

  Vi kommer att verifiera konceptet på fantom samt överensstämma den med lagstadgade krav att kunna använda den kliniskt. Förväntade effekter och resultat I detta projekt strävar vi efter att förbättra den dåliga prognosen hos patienter med avancerad huvud- och halscancer….

  Projektnamn: Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud

  Projektkategori Medicinsk teknikÖvrigt

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

  Projektets mål är även att färdigställa regulatoriska krav för att göra produkten kommersiellt tillgänglig och öka samverkan mellan vård, akademi och företag. Förväntade effekter och resultat Snabbare utredningar per patient skall ge ökad patientgenomströmning och minska köer. Mätning i naturlig…

  Projektnamn: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Funktionell Proteshylsa

  Förväntade effekter och resultat Ambitionen är att åstadkomma förbättringar med avseende på såväl tryckfördelning som mikroklimat mellan hylsa och stump (båda starkt kopplade till komfortupplevelsen) genom att utnyttja hittills oprövade konstruktionslösningar och/eller välja material från materialgrupper som ännu inte använts…

  Projektnamn: Funktionell Proteshylsa

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Förväntade effekter och resultat Vi förväntar oss att genom vidare in-vitro och djurstudier verifiera vår hypotes och kunna påvisa regeneration och guidening av nerver till svällkropparna i penis, och därmed återställa de nervskador som uppkommer vid prostatektomi. Planerat upplägg och…

  Projektnamn: Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • En ny strategi för läkning av bensår

  Förväntade effekter och resultat Vi hoppas se en synnergistisk effekt mellan produkterna där micrograftingen bidrar till läkningen och kompressionsbehandlingen bidrar till att nå en optimal fuktighetsnivå i såret för att transplantaten skall överleva och såren läka. Planerat upplägg och genomförande…

  Projektnamn: En ny strategi för läkning av bensår

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Hjälpmotor stärker hjärtslagen

  Den traditionella bilden av hjärtats pumpfunktion är att den kramar ut blodet i omloppet. Ny forskning har visat att mitralisklaffen, som ska hindra blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak, även rör sig upp och ned och…

  Projektnamn: Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Ny behandling för akut pulmonell hypertension

  Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla Supernitro som en ny behandling för akut PH hos kritiskt sjuka patienter (t.ex. efter hjärt/thoraxkirurgi och andra större ingrepp, vid CHD och potentiellt vid akut blodpropp i lungan), tillstånd där det idag…

  Projektnamn: Preklinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Virtuell Biopsi med med MRI

  Projektets fokus är hjärntumörer, och visionen är att leverera en snabb och säker metod för diagnos och övervakning av behandling för att säkerställa rätt cancer terapi vid rätt tidpunkt. Målet är att validera vår teknologi, ett virtuellt biopsi-verktyg, i en…

  Projektnamn: Virtuell Biopsi med med MRI

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom – effektstudie in vivo

  Patienter med MD, som ofta är barn, har fluktuerande energibehov och kan bli mycket svårt sjuka, bland annat med epileptiska anfall, encefalopati, stroke, hjärtsvikt och andra livshotande tillstånd när mitokondrierna inte klarar av att svara mot ett ökat energibehov. Förväntade…

  Projektnamn: Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom - effektstudie in vivo

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

  Målet för Bioreperias arbete är att rätt cancerbehandling ska ges till rätt patient. Deras modell innebär att patientens cancerceller transplanteras in i zebrafiskembryon, och därefter kan man studera hur effektiva olika läkemedel är på att döda patientens cancerceller. Inom loppet…

  Projektnamn: Precision i behandling av ovarie cancer med innovativa zebrafisk patient tumor xenograft system

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

  Projektet ska också belysa vilken effekt tredje generationens terapier har i en ”klassisk” transgen musmodell för att generera nya biomarkörer specifika för den toxiska formen av amyloid-beta, de s.k. oligomererna. Förväntade effekter och resultat En pilotstudie, där antikroppar 100% specifika…

  Projektnamn: Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Förväntade effekter och resultat Genom att vi med vår substans påverkar kroppens egna försvar mot blodproppar får vi endast en lokal effekt i kroppen där blodproppsbildning håller på att ske. Detta ger en mycket bättre situation för patienten som därmed…

  Projektnamn: Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Kardiovaskulära sjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Enzym återställer balansen i levern

  De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett. – Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat…

  Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Unik bärare ger jämnare läkemedelsdos

  Upptäckten av Upsalite gjordes av professor Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet och fick stor uppmärksamhet i media 2013. Materialet har en mycket porös struktur, där ett gram har en yta motsvarande en halv ishockeybana. Idag är Upsalite ett registrerat…

  Projektnamn: Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Så ska ö-cellerna överleva – och rädda liv

  En undergrupp av patienter med typ 1-diabetes har en mycket svår form av sjukdomen. Svängningarna i blodsockret kommer mycket snabbt och är nästan omöjliga att kontrollera. Livskvaliteten försämras och risken för svåra organskador är mycket stor. I slutänden leder detta…

  Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Broccoli grunden för forskningsgenombrott

  Behovet av nya läkemedel mot typ 2-diabetes är mycket stort. Omkring 60 miljoner av de totalt 300 miljoner människor som idag lever med sjukdomen kan av olika skäl (bland annat högt blodtryck och/eller nedsatt njurfunktion) inte ta den medicin, i…

  Projektnamn: Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade

  Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar närmast epidemiskt, världen över. Av de 426 miljoner människor som idag har en diabetesdiagnos har hela 90-95 procent diabetes typ 2. Dessutom räknar man med att väldigt många till lider av sjukdomen utan…

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår

  – Lactobacillerna producerar ett protein som får kroppen att tro att såret är större än vad det är, och växlar upp läkningsprocessen, säger Evelina Vågesjö, doktor i fysiologi och specialist på immunologi vid Uppsala universitet. Projektet befinner sig i slutet…

  Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

  Kanceras så kallade HDAC6-projekt byggde på tidigare studier av en variant av enzymet med beteckningen HDAC6. Här hade forskarna knutna till företaget tidigare visat att när HDAC6 hämmas, minskar den immundämpande effekten hos tumörer. Projektet omfattade samarbete mellan Kancera, Cancer…

  Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Ett andetag spårar lungcancern i tidigt skede

  Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i världen och även en av dem som har sämst prognos. När en lungtumör väl diagnostiseras har den ofta växt sig så stor att den inte går att behandla effektivt. Hittills har det…

  Projektnamn: Metod för screening av KOL och lungcancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde CancersjukdomarÖvriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • System av biomarkörer hittar cancern i tid

  – Behovet av diagnosmetoder som gör att vi enklare, mer exakt och säkrare kan diagnosticera njurcancer är mycket stort, säger Karl Bergman, biotekniker och vd för Elypta. Dagens metoder är framförallt biopsi och datortomografi. De är relativt dyra, omständliga för…

  Projektnamn: Elypta: Systembiomarkör för detektion av njurcancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar

  85-90 procent av alla med diabetes har typ 2. – I 100 år har vi bara mätt glukos. Vi lägger till ytterligare ett antal variabler, bland annat C-peptid som ger ett mått på insulinsekretion och insulinkänslighet och HbA1c, ett långtidsmått…

  Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Detaljskärpa öppnar för individanpassad behandling

  – Med vår patenterade analysmetod, AMLC, kan ett stort antal cellmarkörer visualiseras samtidigt inom samma vävnadssnitt. Kvalitativt innebär det att vi får väldigt mycket större detaljrikedom från ett och samma vävnadsprov. Kvantitativt kan vi analysera komplexa cellmönster istället för att…

  Projektnamn: Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Saga utvecklar framtidens standardtester vid cancer

  Vanliga metoder för cancerdiagnostik är oftast indirekta, tar lång tid och kan kräva en mindre operation för att få vävnadsprov från misstänkta tumörer som sedan ska undersökas i mikroskop, berättar Lao Saal, vd för bolaget Saga och docent vid Lunds…

  Projektnamn: Nya nanodroplet metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Så ska näst dödligaste cancern hittas i tid

  – När cancer i bukspottkörteln väl ger symptom i senare stadier går det ofta inte längre att operera. Någon botande medicin finns inte och den drabbade avlider vanligen inom några månader, säger Ulrika Axelsson, PhD och forskningskoordinater i projektet. Hon…

  Projektnamn: Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod

  Fullt utvecklad kan den patenterade mätmetoden, CETSA, även förkorta tiden för utveckling av helt nya läkemedel. Med CETSA mäts ”target engagement”; hur ett läkemedel når fram och binder till sitt målprotein – alltså hur effektivt det angriper själva ”sjukdomen”. Hur…

  Projektnamn: Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer

  Förväntade effekter och resultat Vi hoppas identifiera en biomarkör till MTH1 inhibition som vi kan använda som medföljande biomarkör till vår nya cancerbehandling med MTH1 hämmare. Om vi lyckas, kommer vår nya cancerbehandling och biomarkör säkerställa att rätt patienter får…

  Projektnamn: Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Så kan onödiga njuroperationer undvikas

  – Då har patienten gått igenom en besvärlig operation med narkos, eventuella biverkningar och sjukskrivning plus att varje operation kostar vården 100 000 kronor. Det kan vi undvika med den här metoden, säger professor Rimma Axelsson. Den stora svårigheten idag…

  Projektnamn: MIDOR – Molekylär Imaging för differentiering av onkocytom från renal cancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Nya markörer för skräddarsydd behandling

  Roland Andersson, professor i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus, är på väg att räta ut frågetecknen. Tillsammans med sitt team är han på väg att skapa ett nytt test för pankreastumörer. – Det har saknats genombrott på de här punkterna, men…

  Projektnamn: Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Ny läkemedelskandidat hindrar inflammation och trombosbildning

  Så fort man tar ut ett organ ur en donator, till och med strax före denna tidpunkt, startar en så kallad ischemisk process. Den innebär att organet drabbas av syrebrist, vilket bland annat leder till skador på kärlväggarna. – Är…

  Projektnamn: Renaparin för att förbättra njurtransplantation hos patienter med kronisk njursjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • AI ger bättre diagnostik vid prostatacancer

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. I Sverige drabbas ungefär 10 000 män varje år. Då en patologläkare ställer diagnos i mikroskop bedöms också cancercellernas växtmönster, vilka är olika beroende på hur aggressiv cancern är. Detta är ingen enkel…

  Projektnamn: DOGS – Datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Nytt test ger fler möjlighet till rätt vård

  Varje år drabbas 1,4 miljoner människor i världen av tjock- eller ändtarmscancer. Behandlingen är operation, men det är inte säkert att patienten blir botad av operationen. Tumören kan ha spridit sig och då orsaka återfall i sjukdomen. Det viktigaste tecknet…

  Projektnamn: Biomarkörtest för diagnos och prognos av patienter med ändtarmscancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Norra Sverige

 • Snabbtest kan hjälpa miljoner drabbade

  – Tekniken har två avgörande fördelar. Den talar om hur känslig patienten är för ett visst ämne och den kan utföras direkt där patienten är, i stället för att skickas iväg till laboratorium, säger Anna Nopp, forskare och docent vid…

  Projektnamn: Cell-on-chip-teknik som förbättrar allergidiagnostik

  Projektkategori DiagnostikMedicinsk teknik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma

  Den som äter fibrer från sädeslaget korn får en bättre reglering av både blodsockernivå och aptit än annars – ända upp till 16 timmar efter måltid. Det har Anne Nilsson och hennes forskarkollegor vid Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet…

  Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

  Projektkategori Övrigt

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Patientcentrerad vårdmodell med stöd i mobil

  Syfte och mål Delmål för klinik var att effektivisera arbetet och förbättra patientsäkerheten, som i projektet uppnåtts genom säkrare kommunikation dels mellan vårdgivare och patient, dels internt för personal. Genom det uppfylls också delmålet att öka patientnyttan då det bidragit…

  Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med stöd i mobil

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsaÖvrigt

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Smart app ger exakt besked om insulindos

  Den app som Fredrik Ståhl har tagit fram kommunicerar med en sensor av samma typ som en växande andel patienter med insulinpump redan idag använder för att dosera – en liten tråd som sitter i underhudsfettet på buken och heter…

  Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val

  Baksidan av det växande välståndet är en dramatisk ökning av så kallade livsstilssjukdomar, framför allt diabetes typ 2. Vanliga komplikationer är stroke och hjärtinfarkt. Resultatet är, förutom ett stort mänskligt lidande, väldiga kostnader i vården och på arbetsmarknaden. – Vår…

  Projektnamn: Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Nytänkande ger hopp om lindring

  Det finns två varianter av herpes simplex virus. HSV 1 ger så kallad munherpes, som är mycket vanligt och som vi får i barndomen. Den genitala varianten HSV 2 ger symptom i form av smärtsamma blåsor och sår på och…

  Projektnamn: Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Infektionssjukdomar

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Molekylen som får eksemet att sluta klia

  – Det är en ond cirkel. Ju mer man kliar sig, ju mer triggas immunförsvaret och då kliar det ännu värre. Vår patenterade molekyl lindrar klådan och med det är väldigt mycket vunnet, säger Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid…

  Projektnamn: Utveckling av MedON för atopisk dermatit

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Vanligt ”maskmedel” kan bromsa cancer

  – Ett stort test hade visat att MBZ ser ut att aktivera immunförsvaret. Jag gav det till en av mina patienter, där vi hade slut på andra behandlingsalternativ. Efter sex veckor hade tumören minskat drastiskt. Idag finns inte tillräckligt effektiva…

  Projektnamn: Utveckling av småmolekylära immunmodulerande cancerläkemedel med mebendazol som modell

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • AlzeCure: Dubbel effekt mot Alzheimer

  Alzheimer är en snabbväxande sjukdom som orsakar stort lidande och kostar enorma resurser. Globalt drabbas en person var tredje sekund och det finns fortfarande ingen bot eller något sätt att hindra sjukdomen, som 2018 beräknas kosta samhället 1 000 miljarder…

  Projektnamn: Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

  Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens glukosreglerande mekanism så bra och många patienter behöver istället ta insulin eller andra läkemedel för att hålla blodsockerhalten jämn. Normalt regleras blodglukoshalten dessutom genom att minska utsöndringen av glukos från levern, men även denna…

  Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Tidig diagnos och anpassad vård för reumatiker

  Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är vår vanligaste reumatiska sjukdom. I Sverige har nära en procent av befolkningen denna autoimmuna sjukdom som ger kronisk inflammation i lederna. Men sjukdomsförloppet varierar stort mellan patienterna. Standardbehandlingen passar inte alla och den som drabbas…

  Projektnamn: Nya metoder för diagnostisering och individanpassad behandling av reumatoid artrit

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Övriga

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Blodprov kan rädda liv och spara lidande

  Var sjätte kvinna söker någon gång i sitt liv läkarvård för bäckensmärtor, där symptomen är sådana att man efter ultraljud gör ett kirurgiskt ingrepp för att kontrollera om det är cancer i livmodern, äggstockarna eller livmoderns slemhinna. I de allra…

  Projektnamn: Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Cancersjukdomar

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: