Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter

Det långsiktiga målet för projektet är att utveckla ett permanent aktivt implantat som förbättrar hjärtats longitudinella mitralplansrörelse och därigenom ökar hjärtats pumpfunktion hos hjärtsviktspatienter. Målsättningen i denna del av projektet är att ge högre värdering på företaget för att lättare kunna attrahera nytt externt kapital vilket är nödvändigt för färdigutvecklingen av en komplett och regulatoriskt godkänd produkt.

En annan målsättning i denna del av projektet är att stärka det redan pågående samarbetet mellan de tre projektparterna

Förväntade effekter och resultat

Nyckelleveranser i denna del av projektet är att:

  • Visa klinisk effekt på djur med inducerad kronisk hjärtsvikt och (delvis) implanterad prototyp.
  • Utveckla och tillverka förbättrade och mer produktlika prototyper som kan implanteras till en högre grad än idag (Vilka skall användas i de kliniska testerna).
  • Ta fram en initial datormodell för att förutspå klinisk effekt av vår behandlingsmetod på djur i detta stadium och senare på människa.

Planerat upplägg och genomförande

– Utveckla en fungerande metod att kunna inducera kronisk hjärtsvikt på får. – Implantera Syntach prototyper i olika steg då vissa delar måste växa in. – Mäta den kliniska effekten prototypen ger djuret med inducerad hjärtsvikt. – Utveckla och tillverka prototyperna stegvis utifrån dagens existerande. – Utföra matematisk modellering och bildanalys av data som blir tillgänglig genom djurtesterna – Insamling av data från andra källor än våra egna djurtester. – Utveckla den initiala datormodellen utifrån den utförda matematiska moduleringen och bildanalysen.

Externa länkar

Företagets hemsida

Koordinator: SYNTACH AB – Synergio AB
Bidrag från Vinnova: 1 000 000 kronor

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn