Finansierade innovationsprojekt

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • Säkert och pedagogiskt för barn med diabetes

  – Min vision med projektet var dels en mer patientsäker dokumentation och rapportering mellan patienter och sjukvården som på sikt skulle kunna bli en del av journalsystemet, dels en pedagogisk och barnvänlig app för att lära sig att hantera sjukdomen,…

  Projektnamn: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Kvarvarande ö-celler kan räddas

  MSC har egenskaper som bidrar till att de insulinproducerande så kallade ö-cellerna inte förstörs mer, vilket är positivt vid typ 1-diabetes. Effekten är bevisad och ett par av de återstående utmaningarna, utöver att uppvisa effekt i större patientstudier, är att…

  Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Så kan blodfri analys bli verklighet

  – Många har försökt skapa glukosmätning för diabetiker som inte kräver stick i fingret och blod. Ett flertal med diabetes typ 1 tvingas mäta blodsockerhalten genom att sticka sig och ta ut blod, en del så ofta som åtta gånger…

  Projektnamn: Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Tekniken ska även ge kirurgen återkoppling under ingreppet för att direkt vägleda om ytterligare behandling krävs. Förväntade effekter och resultat En prototyp till en ny kamerabaserad produkt för multimodal avbildning av mikrocirkulationen kommer att utvecklas och utvärderas. Inom ramen för…

  Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Projektkategori Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Enzym återställer balansen i levern

  De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett. – Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat…

  Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Så ska ö-cellerna överleva – och rädda liv

  En undergrupp av patienter med typ 1-diabetes har en mycket svår form av sjukdomen. Svängningarna i blodsockret kommer mycket snabbt och är nästan omöjliga att kontrollera. Livskvaliteten försämras och risken för svåra organskador är mycket stor. I slutänden leder detta…

  Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Broccoli grunden för forskningsgenombrott

  Behovet av nya läkemedel mot typ 2-diabetes är mycket stort. Omkring 60 miljoner av de totalt 300 miljoner människor som idag lever med sjukdomen kan av olika skäl (bland annat högt blodtryck och/eller nedsatt njurfunktion) inte ta den medicin, i…

  Projektnamn: Sulforafanoider - potentiella nya antidiabetiska läkemedel

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Unik substans kan hjälpa halv miljard diabetesdrabbade

  Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar närmast epidemiskt, världen över. Av de 426 miljoner människor som idag har en diabetesdiagnos har hela 90-95 procent diabetes typ 2. Dessutom räknar man med att väldigt många till lider av sjukdomen utan…

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Stockholm

 • Ny genmodifierad bakterie ”lurar” kroppen att läka kroniska sår

  – Lactobacillerna producerar ett protein som får kroppen att tro att såret är större än vad det är, och växlar upp läkningsprocessen, säger Evelina Vågesjö, doktor i fysiologi och specialist på immunologi vid Uppsala universitet. Projektet befinner sig i slutet…

  Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Östra Mellansverige

 • Så kan diabetes 2 behandlas som fem olika sjukdomar

  85-90 procent av alla med diabetes har typ 2. – I 100 år har vi bara mätt glukos. Vi lägger till ytterligare ett antal variabler, bland annat C-peptid som ger ett mått på insulinsekretion och insulinkänslighet och HbA1c, ett långtidsmått…

  Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

  Projektkategori Diagnostik

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Nya livsmedel kan förebygga diabetes och fetma

  Den som äter fibrer från sädeslaget korn får en bättre reglering av både blodsockernivå och aptit än annars – ända upp till 16 timmar efter måltid. Det har Anne Nilsson och hennes forskarkollegor vid Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet…

  Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

  Projektkategori Övrigt

  Sjukdomsområde DiabetesÖvriga

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Smart app ger exakt besked om insulindos

  Den app som Fredrik Ståhl har tagit fram kommunicerar med en sensor av samma typ som en växande andel patienter med insulinpump redan idag använder för att dosera – en liten tråd som sitter i underhudsfettet på buken och heter…

  Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

 • Sidekick: Hälsospelet som triggar diabetikern att göra smarta val

  Baksidan av det växande välståndet är en dramatisk ökning av så kallade livsstilssjukdomar, framför allt diabetes typ 2. Vanliga komplikationer är stroke och hjärtinfarkt. Resultatet är, förutom ett stort mänskligt lidande, väldiga kostnader i vården och på arbetsmarknaden. – Vår…

  Projektnamn: Evidensbaserat och underhållande verktyg mot typ 2-diabetes

  Projektkategori E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Västra Sverige

 • Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

  Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens glukosreglerande mekanism så bra och många patienter behöver istället ta insulin eller andra läkemedel för att hålla blodsockerhalten jämn. Normalt regleras blodglukoshalten dessutom genom att minska utsöndringen av glukos från levern, men även denna…

  Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes

  Projektkategori Läkemedel

  Sjukdomsområde Diabetes

  Regional tillhörighet Södra Sverige

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: