Undermeny
Open Close
 

Finansierade innovationsprojekt

HÄR ÄR PORTFÖLJEN AV DE INNOVATIONSPROJEKT SOM SWELIFE HITTILLS DELFINANSIERAT.

 • Projektkategori
 • Sjukdomsområde
 • Utlysning
 • Regional tillhörighet
 • En typ av celler från den egna benmärgen, mesenkymala stam-/stromaceller (MSC), har visat sig stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna hos patienter som nyligen insjuknat i diabetes typ 1.

  Projektnamn: Utveckling av mesenkymala stamceller till en effektiv behandling för patienter med diabetes typ 1

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Med mikroskopiskt små nålar och en ny typ av sensor arbetar svenska forskare med ett nytt sätt för bland annat diabetiker att snabbt och enkelt mäta glukoshalten i kroppen – utan att dra ut blod.

  Runt hörnet väntar blodfria tester inom all diagnostik.

  Projektnamn: Verifiering av sensorprincipen i en produkt för glukosmätning

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via en helt ny mekanism som inte baseras på insulin. Funktionen är bevisad i djur och om den framgångsrika resan fortsätter ända in i mål väntar minst 400 miljoner människor på ett läkemedel.

  Projektnamn: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Stockholm

  LÄS MER
 • Transplanterade ö-celler med en ny typ av skyddande coating kan radikalt förbättra insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes. Cytoparin är godkänt av Läkemedelsverket för att prövas som avancerat terapiläkemedel (ATMP) och ska inom kort för första gången provas på patienter.

  Projektnamn: Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Genmodifierade mjölksyrabakterier snabbar på läkningen av sår hos diabetespatienter. Bara i Europa kan sex miljoner människor få hjälp av innovationen – till en bråkdel av kostnaden för andra biologiska läkemedel.

  Projektnamn: Bioterapeutika för accelererad sårläkning hos diabetespatienter

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt öppnar för nya pre- och probiotiska livsmedel. Mot bakgrund av den globala utvecklingen av fetma och diabetes är potentialen enorm.

  Projektnamn: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

  Projektkategori: Övrigt

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Övriga

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • En väl fungerande mikrocirkulation är av central betydelse för vävnadens vitalitet. I sjukdomstillstånd såsom Diabetes Mellitus sker en negativ systemisk påverkan på mikrocirkulationen med en ökad risk att drabbas av kritisk extremitetsischemi (CLI). Vi vill visa hur ny optisk teknik för mikrocirkulatorisk avbildning kan möjliggöra en väsentligt förbättrad diagnostisering, behandlingsplanering och uppföljning av patienter med CLI.

  Projektnamn: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

  Projektkategori: Medicinsk teknik

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Övriga

  Regional tillhörighet: Östra Mellansverige

  LÄS MER
 • Hittills har diabetes delats upp i två typer – 1 och 2. Det vill Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi vid Lunds universitet, ändra på.

  – Typ 2 är egentligen fem olika sjukdomar, som ska behandlas på olika sätt. Vi har tagit fram en analysmetod som skiljer de olika grupperna från varandra. Förhoppningsvis kan de identifiera pre-diabetiska personer för att förebygga och behandla tidigt.

  Projektnamn: Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

  Projektkategori: Diagnostik

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • Flera gånger dagligen ställs personer med insulinbehandlad diabetes inför samma svåra dilemma: Hur mycket insulin ska jag ta?

  – Jag har själv diabetes typ 1. Det fick mig att börja ta fram ett verktyg som kan ge exakt hjälp här och nu, i stället för bara generella råd och tumregler, säger Fredrik Ståhl.

  Lösningen är en app som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden och som är på väg mot kliniskt test och kommersialisering.

  Projektnamn: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

  Projektkategori: E-hälsa / M-hälsa

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Södra Sverige

  LÄS MER
 • För att minska risken att utveckla diabetes typ 2 är det viktigt att inte ha för hög andel fett i levern. Det här projektet tar fram nya substanser som reglerar inlagring och förbränning av fett i levern.
  – Behandlingsresultaten i djurmodeller är hittills mycket lovande, säger docent Margit Mahlapuu vid Göteborgs universitet.

  Projektnamn: Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

  Projektkategori: Läkemedel

  Sjukdomsområde: Diabetes

  Regional tillhörighet: Västra Sverige

  LÄS MER
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: