Biomarkörtest för livmoderhals-, äggstocks- och endometricancer

Målsättningen med detta projekt är att utveckla det första kombinerade, icke-invasiva, biomarkörtestet för att förbättra diagnostiken av kvinnor med diffusa symptom och att användas som screeningtest.

Syfte och mål

En av sex kvinnor drabbas under sitt liv av cancer i livmoderhalsen, äggstockarna eller livmodern, eller av endometrios och ca 50 % av dessa kvinnor avlider av sin sjukdom. Detta beror på att dessa sjukdomar är mycket svåra att diagnostisera utan kirurgi, och det finns inga biomarkörtester som kan användas för att identifiera kvinnor i tidig sjukdomsfas. Målsättningen med detta projekt är att utveckla det första kombinerade, icke-invasiva, biomarkörtestet för att förbättra diagnostiken av kvinnor med diffusa symptom och att användas som screeningtest

Förväntade effekter och resultat

Testet kommer att genomgå både en klinisk verifikationsfas och en valideringsfas med utnyttjande av olika patientmaterial. I projektet ingår även att säkra IPR för testet och dess kliniska användning samt utveckla en strategi för kommersialisering med Olink eller annat företag. Detta blir den första kombinerade biomarkörtesten för dessa gynekologiska sjukdomar.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har mycket lovande resultat från analyser av ett antal proteinbiomarkörer som kan användas för att identifiera kvinnor med de olika sjukdomarna och särskilja kvinnor med godartade förändringar från de med elakartade förändringar. Vi avser nu att gå vidare och tillsammans med partners inom sjukvården (UAS, KI, Sahlgrenska) och bioteknikindustrin (OLINK) identifiera den optimala kombinationen av proteinbiomarkörer som skall användas i testet, samt utveckla ett test baserat på cirka 20 proteiner.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn