DOGS – datoriserad bildanalys för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer

I detta projekt utvecklar vi en datoriserad och automatisk bedömning av Gleason-gradering för snabb, reproducerbar och objektiv bedömning av tumörgrad.

Syfte och mål

Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform i Sverige näst ytlig hudcancer. Korrekt karakterisering av tumören avseende grad och stadium är viktigt för val av bästa behandling. Tumörgrad bedöms med Gleason-gradering som bedömer tumörernas växtmönster i prostatabiopsier och detta är den bästa biomarkören för prognos av prostatacancer i dag. Bedömningen är dock subjektiv och arbetskrävande. I detta projekt utvecklar vi en datoriserad och automatisk bedömning av Gleason-gradering för snabb, reproducerbar och objektiv bedömning av tumörgrad.

Förväntade effekter och resultat

Datoriserade bildanalyser av Gleason-grad blir ett hjälpmedel för patologer, för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer. Det kan leda till ökad reproducerbarhet och mindre variation mellan olika bedömare avseende tumörens aggressivitet. Det slutliga målet är att öka precisionen i individualiserad diagnos och behandling vid prostatacancer samt reducerade kostnader för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Datoriserad bildanalys utvecklas för bedömning av Gleason-grad i prostatabiopsier och prostatektomipreparat baserat på inskannade bilder från olika sjukhus. Programmet ska valideras och jämföras med utlåtande från erfarna patologer. Programmet ska kommersialiseras av Sectra.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn