En ny unik medicinsk behandling av typ-2 diabetes

Syfte och mål

Typ 2-diabetes har utmärkts som det största hotet mot global hälsa. Nyligen genomförda studier av projektlaget har identifierat proteinkinaset STK25 som ett nytt lovande mål i typ 2-diabetes terapi. Dessutom har potenta farmakologiska hämmare av STK25 identifierats. Baserat på en unik mode-of-action av STK25 antagonister håller ett nytt läkemedel på att utvecklas vilket innehåller ett löfte om en mer omfattande systembehandling jämfört med för närvarande tillgängliga anti-diabetes mediciner.

Förväntade effekter och resultat

Nya läkemedelsklasser i typ 2-diabetes terapi, såsom STK25 antagonister, har en god potential att förbättra vården för miljontals patienter, liksom minska sjukvårdskostnaderna, och på så sätt angripa och underlätta i en av våra viktigaste samhällsutmaningar, både här i Sverige liksom globalt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar följande aktiviteter: (i) att tillhandahålla farmakologiska in vivo proof-of-principle för användning av STK25 antagonister i typ 2-diabetes terapi och att välja en läkemedelskandidat (CD) för vidare utveckling; (ii) att säkerställa patenträttigheter; (iii) att säkra finansieringen för nästa utvecklingssteg vilket kommer bestå av intensiv affärsutveckling. Projektgruppen innefattar alla spetskompetenser som krävs för att genomföra projektförslaget, vilket i sin tur ger en unik möjlighet att bidra till att lösa problem med T2D på global nivå.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn