Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt läkemedel som på ett säkert sätt kan behandla och bota typ 2-diabetes. Projektet kommer att drivas genom ett samarbete mellan Atrofi AB och professor Tore Bengtssons forskargrupp vid MBW, Stockholms universitet. Under tidigare gemensamma projekt har vi identifierat en lead compound, som på ett unikt och selektivt sätt inducerar glukosupptag i skelettmuskulatur och därmed sänker blodsockret till normala nivåer i diabetiska gnagarmodeller. Vi har således ett ”proof of concept” på ett nytt sätt att behandla typ 2-diabetes. Detta är av stor betydelse eftersom typ 2-diabetes beskrivs som en växande världsomfattande epidemi med 373 miljoner människor diagnostiserade och de nuvarande behandlingarna har en rad biverkningar.

Planerat upplägg och genomförande

Våra tidigare resultat samt diskussioner med farmakologiska experter, visar starka indikationer på att vi kan optimera vår lead compound för att öka dess effekt och minska potentiella biverkningar. Vi vill därför ytterligare utvärdera vår nuvarande lead compound in vivo för att erhålla mer information om verkningsmekanismen. Denna information kommer att användas i ett kemiprogram genom vilket vi förbättrar vår lead compound, vilken ytterligare kommer att utvärderas i in vitro och in vivo-modeller av diabetes.

Förväntade effekter och resultat

Slutresultatet kommer att bli en klinisk kandidat med stor potential för vidare läkemedelsutveckling. Detta projekt är avgörande för Atrogi ABs framtid, eftersom resultaten kommer att bidra till att stärka vår position på den svenska Life Science-marknaden. Utfallet av studien kommer också att underlätta i redan pågående förhandlingar med globala kommersiella parter.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn