Klinisk studie för förbättrad behandling av diabetes typ 1

Effektivare behandling för diabetespatienter

Corline har tagit fram en unik heparinbaserad teknologi CHC – som skyddar celler och vävnad vid transplantation. En viktig tillämpning är att skydda insulinproducerande celler som transplanteras till patienter med diabetes typ 1.

Läkemedelsverket har godkänt en klinisk studie för att visa säkerhet och effektivitet med CHC-behandlade ö-celler. Den kliniska studien genomförs i ett konsortium som består av Corline, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Rikshospitalet Oslo, KS Huddinge och Vecura.

Förväntade effekter och resultat

Om vi genom projektet lyckas visa ökad effektivitet i diabetes-behandlingen med hjälp av CHC kan många fler svårt sjuka patienter erbjudas en effektiv behandling. Detta är till stort gagn för patienterna, men också för samhället. Vi menar att man genom detta projekt tar ett stort steg framåt för Diabetes-vården generellt eftersom man här tydligt har möjlighet att effektivisera en behandling för de allra sjukaste typ 1-patienterna och därigenom inkludera ett mycket större antal i denna kategori. Därigenom frigörs resurser till övrig diabetesvård.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innebär genomförande av en klinisk studie där transplantation med CHC-behandlade ö-celler sker till 6 patienter med särskilt allvarlig diabetes typ 1. Studien är en ´first-in-man´-studie och det primära målet är därför att visa att behandlingen är säker. Givet att data från studien visar att behandlingen är säker kan bolaget ansöka om att starta den redan planerade multicenterstudien som skall göras på 25 patienter tillsammans med grupper på europeiska behandlingscentra.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn