Ny behandling för resistent cancer med OGG1 inhibitorer

Ny behandling för resistent cancer

Syftet med projektet är att behandla resistent cancer genom att störa en viktig reparationsprocess i cancercellerna. Projektet har visat att OGG1 proteinet är centralt för utveckling av resistens och genom att hämma OGG1 hoppas man kunna re-sensitisera cancercellerna så att de svarar på kemoterapi.

Vi har utvecklat potenta, selektiva inhibitorer mot OGG1 som re-sensitiserar resistenta cancerceller in vitro. Vår mest effektiva inhibitor är metabolt aktiv och icke-skadlig för normala celler. Projektets slutmål är att genomföra prekliniska studier.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas utveckla en ny behandling för cancerpatienter som drabbas av resistens ( >1 miljon patienter). Behandlingen kan även komma att användas som kombinationsbehandling med tex platina-baserad kemoterapi eller som monoterapi för olika typer av cancer. Nya spännande resultat har även påvisat en roll för OGG1 i inflammation och utvecklingen av Huntingtons sjukdom. Således finns potential för att vår nya behandling även kan komma till användning inom andra terapiområden.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt interdisciplinära forskarlag, med expertis inom såväl cancerbiologi som läkemedelsutveckling, klinisk kompetens och affärsutveckling med erfarenhet både från akademi och industri, kommer utveckla OGG1 inhibitorn till ett nytt läkemedel mot cancer. Genom nära samarbeten inom akademin (KI, SU, UU), forskningsinstitut (Sanger Institute, Swetox, SP Institute) och industri (Oxcia, BeePCo, Synergon) ökar vi möjligheterna att lyckas ta fram ett nytt läkemedel.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn