Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom

Syfte och mål

Projektet syftar till att studera tumörvävnad från 450 patienter med bröstcancer av stadium I-II med en ny histologisk spjutspetsteknik, Additive Multiple Labelling Cytochemistry (AMLC). Målet är att identifiera och validera ett kliniskt användbart prognostiskt och behandlingsprediktivt cellmönster primärt i ER+ och HER2 normal bröstcancer samt sekundärt i ER- och/eller HER2+ bröstcancer.

Förväntade effekter och resultat

Generellt förväntas projektet att generera helt ny och unik vetenskaplig data som leder till ökad sjukdomskunskap och kan användas inom sjukvård, akademin, och läkemedelsindustri. Mer specifikt, inom in vitro diagnostiken förväntas identifiering och validering av ett prognostiskt och behandlingsprediktivt cellmönster kunna underlätta val av optimal cancerbehandling vilket leder till ökad överlevnad och levnadskvalitet för patienter samt en mer kostnads-effektiv behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektparter är Avd Onkologi och Patologi, Lunds Universitets Cancer Centrum; Avd Inflammation, Biomedicinskt Centrum, Lunds Universitet; Medetect AB, Lund Life Science Incubator, Medicon Village, Lund. Efter inledande metodologiska och tekniska förberedelser där relevanta AMLC cellmönsterkandidater tas fram samt datahantering optimeras, utförs test och validering av AMLC cellmönster/algoritmer i biobanksvävnad från ca 250 patienter. Cellmönstret/algoritmen konfirmeras i en storskalig AMLC studie på komplett biobanksmaterial från ca 400-450 patienter.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn