Vägen mot en ny behandlingsterapi i alzheimers sjukdom

Projektet har tagit fram nya läkemedelskandidater som på ett effektivt sätt förhindrar bildningen av så kallade senila plaque, som ger upphov till Alzheimers sjukdom. Målet är att kunna erbjuda patienter en länge eftersökt effektiv behandling mot tidig Alzheimers sjukdom.

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom är en dödlig kronisk sjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Trots detta saknas det behandlingar som förhindrar, bromsar upp eller botar sjukdomen. Det medicinska behovet är således enormt stort och vi behöver utveckla nya effektiva terapier. Vi har tagit fram nya läkemedelskandidater som på ett effektivt sätt förhindrar bildningen av så kallade senila plaque, som ger upphov till Alzheimers sjukdom. Målet är att kunna erbjuda patienter en länge eftersökt effektiv behandling mot tidig Alzheimers sjukdom.

Förväntade effekter och resultat

Vi har visat att våra läkemedelskandidater på ett effektivt sätt minskar bildningen av amyloida Abeta peptider i olika modeller. Inom denna ansökan och tidsperiod fokuserar vi på utvecklingsarbeten och säkerheten hos våra läkemedelskandidater, såsom formulering, selektivitet, dosering och interaktionsstudier. Syftet är att välja en substans som uppfyller uppsatta kriterier (= candidate drug) och därmed lämpar sig för fortsatt utveckling med sikte mot att påbörja studier i människa.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsplanen, som sträcker sig över 1 år, innefattar följande aktiviteter: WP 1) Profilering av front runners för att bedöma deras kvalite och, förhoppningsvis, kvalificera dessa som ´candidate drugs´, läkemedelskandidater, för vidare utveckling mot studier i människa. WP 2) Optimering av lead series som en back-up till WP 1. WP 3) Business development med fokus på att hitta finansiering för prekliniska toxikologiska studier och kliniska studier WP 1-3 pågår parallellt och innefattar aktiviteter hos samtliga parter.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn