Individanpassat beslutsstöd för dosering vid insulinbehandlad diabetes

Projektet syftade till att utveckla en prototyp till en smartphone app som kan hjälpa personer med insulinbehandlad diabetes att erhålla en jämnare och bättre blodsockernivå med färre farligt höga och låga blodsockervärden.

Syfte och mål

Appen kommunicerar med en s.k. kontinuerlig glukossensor och beräknar med hjälp av individanpassade algoritmer, som baseras på forskning från Lunds Universitet, den förväntade framtida blodsockerutvecklingen och kan därmed ge användaren bättre underlag för att bestämma lämpliga insulindoser.

Resultat och förväntade effekter

En Android-app har utvecklats i projektet. Nästa steg är att verifera appens funktionalitet i en klinisk studie. Risken att utveckla allvarliga följdkomplikationer, som hjärt- och kärlsjukdomar, vid diabetes är starkt förknippad med bristande blodsockerkontroll. Vår förväntan är att användarna ska kunna reducera andelen farligt höga och låga blodsockervärden med hjälp av appens beslutsstöd med ökad livskvalitet som följd.

Upplägg och genomförande

På skärmen kan användaren följa sin blodsockernivå samt se den förväntade utvecklingen de närmaste timmarna. Vid insulindosering och måltidsintag kan användaren simulera effekten av olika insulindoser för att kunna bestämma vilken dos som passar bäst för att erhålla den blodsockernivå som önskas. Appen står i förbindelse med en databas på en server, där även de beräkningstunga uppgifterna utförs för att avlasta telefonen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn