Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö

Syfte och mål

Målet är att identifiera robusta och kliniskt relevanta biomarkörer för tidig diagnos av Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (PDAC), vilket ska forma basen för ett blodbaserade test att implementera i kliniken. PDAC är en av de mest dödliga cancerformerna med en 5-årig överlevnad på 3-4%. Orsaken till den höga dödligheten är att bara 15% upptäcks i ett stadie där det är möjligt att operera. Det finns således ett stort kliniskt behov av en förbättrad och tidig diagnostik för att öka överlevnaden genom att fler patienter identifieras och kan opereras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att analysera olika stadier (I-IV) av PDAC, för tidig identifiering av sjukdomen, vilket ska bana vägen för det första diagnostiska testet av PDAC. Institutionerna för Immunteknologi och Beräkningsbiologi och Biologisk Fysik inom CREATE Health har samarbetat i många år och utvecklat flera nya och avancerade verktyg inom proteomik/bioinformatik. Med samma framgångsrika metodologi ska vi utveckla verktyg för PDAC, med målet att få fram nya avancerade diagnosmetoder, risk-klassificering och patientstratifieringar för ett bättre behandlingsval i PDAC.

Planerat upplägg och genomförande

CREATE Health har genom Prof. Julia Johansen (Herlev Hospital, DK) och biobanken BIOPAC tillgång till en unik provsamling med över 1000 PDAC prover, från stadie I, II, III och IV. Idag finns det inget enkelt test för att identifiera PDAC patienter. CREATE Health har en unik microarray-plattform baserad på antikroppar utvecklad för biomarker discovery, som kommer att användas för att analysera provsetet och därigenom utveckla ett förfinat verktyg för tidig diagnos och stadiebestämning av PDAC. CREATE Healths samarbete med Immunovia AB möjliggör kommersialisering av PDAC-testet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn