Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

Ny läkemedelskandidat mot cancer

Projektets mål är att utveckla små molekyl histon-deacetylas 6 (HDAC6) -hämmare till en läkemedelskandidat, dvs en substans med en signifikant effekt i en relevant djurmodell för cancer redo för regulatorisk toxikologi. I detta skede kommer Kancera att söka en partner (läkemedelsbolag eller större biotech) för att utveckla projektet vidare mot de kliniska faserna.

Förväntade effekter och resultat

Ett HDAC6 isoform-selektivt läkemedel förväntas ha en hög antimetastaserande effekt och medföra färre biverkningar jämfört med de pan-HDAC hämmare som används i klinik idag. Tack vare en nyligen identifierad andra anticancer mekanism för Kanceras hämmare förutom HDAC6 hämning, har projektet en stor chans att resultera i en läkemedelskandidat med en unik verkningsmekanism och terapeutisk profil.

Planerat upplägg och genomförande

De två parterna, forskningsföretaget Kancera och CCK/Karolinska Sjukhuset, täcker en stor del av den kompetens som krävs för att driva projektet till en läkemedelskandidat. Kancera kommer att ansvara för kemi och in-vitro-analyser medan CCK/KS kommer att utföra funktionella biologistudier och tillhandahålla patientmaterial. Röntgenkristallografi, vissa ADME analyser och in vivo studier planeras att utföras av underleverantörer som SARomics, MetaSafe och Adlego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn