Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion

Utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot genital herpes simplex virus 2 infektion

Projektet använder en ny strategi för att utveckla ett subenhetsvaccin mot herpes simplex virus typ 2 infektion.

Syfte och mål

Vi föreslår att ett vaccin ska baseras på det för HSV-2 specifika glykoprotein G-2 (gG-2). Vi har nu definierat en vaccinkandidat och detta vaccin inducerar komplett skydd mot sjukdom efter genital HSV-2 infektion i mus. Målet med projektet är att genomföra kliniska fas I/II studier på människa.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att definiera en optimal kombination av gG-2 och adjuvans i möss som kan överföras till marsvinsmodellen. Från marsvinsstudierna kommer vi att få indikation på hur effektivt vaccinet kommer att vara i människor. Från den pre-klinikska affärsutvecklingen räknar vi med följande resultat; 1. Tillverknings-och genomförbarhetsstudie och kostnadsuppskattning för fas I-studier. 2. Förslag till pre-kliniskt program tillräckligt detaljerad för att diskutera med Läkemedelsverket (LMV). 3. Möte med LMV eller annan relevant tillsynsmyndighet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska nu genomföra tre prekliniska aktiviteter som är nödvändiga för den fortsatta vaccinutvecklingen, i) optimera olika adjuvansformuleringar ii) utföra terapeutiska studier i marsvin, iii) fortsätta den pre-kliniska affärsutvecklingen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn