Utveckling av MedON för atopisk dermatit

Utveckling av MedON för atopisk dermatit

Det huvudsakliga målet är att visa effekt i en relevant sjukdom, identifiera biomarkörkandidater och utvärdera en enkel formulering av läkemedlet samt affärsutveckling.

Syfte och mål

Projektidé: forskare i konsortiet MedON har nyligen upptäckt en substans (oligonukleotiden MedON) som kan dämpa proinflammatoriska svar in vitro I celler från människa och in vivo I makaker (intranasalt och hud). De huvudsakliga målen i Swelife steg ett är att visa effekt i en relevant sjukdom, identifiera biomarkör kandidater och utvärdera en enkel formulering av läkemedlet samt affärsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att mäta signifikant antiinflammatorisk effekt efter behandling med MedON I hudbiopsier ex vivo och att identifiera möjliga biomarkörer. Biomarkören ska användas för att stratifiera patientgrupp inom folksjukdomar som har störst möjlighet att svara på just denna behandling. Vi kommer utföra marknadsanalyser och utvärdera en enkel läkemedelsformulering in vivo. Målet är att validera val av sjukdom och etablera en klinisk utvecklingsplan.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå dessa mål skapades ett multidisciplinärt team; AL. Spetz Prof. Immunologi och uppfinnare, Stockholms Universitet, J. Lundeberg, Prof. Genomik, KTH, SciLifeLab, Sjukvård, L. Eidsmo Docent, hudläkare och M. Bradley Docent, överläkare Hudkliniken Karolinska Univ. Sjukhuset Solna samt JE Nyström, Docent och affärscoach, SU inkubator. WP1 avser validering av MedON´s effekt i hud biopsier och upptäckt av biomarkörer. WP2 innefattar djurstudier för topikal administrering och WP3 fokuseras på affärsutveckling.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn