Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

Projektets syfte är att bidra till ny innovativa livsmedelskoncept för prevention av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Syfte och mål

Projektets syfte är att validera ett nytt pro- pre- och synbiotiskt koncept med målsättningen att bidra till ny innovativa livsmedelskoncept för prevention av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Förväntade effekter och resultat

Det pre- pro och synbiotiska livsmedelskonceptet som beskrivs i detta projekt förväntas resultera i nya innovativa livsmedel och kosttillskott med potential att underlätta viktreglering och minska risken för fetma, typ 2-diabetes, och hjärt-kärlsjukdom. Projektet adresserar således en ´global challange´ kopplad till den epidemiska utvecklingen av fetma och diabetes, och skapar förutsättningar för utveckling av nya tarmflora-modulerande koncept med antidiabetiska effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att fokusera på utvärdering i djurmodell av säkerhetsaspekter när det gäller intag av den potentiellt probiotiska bakterien, samt på in-vitro studier av synergieffekter vid kombination av specifika prebiotiska blandningar och den studerade bakterien. Därutöver kommer viabilitet av bakterien studeras i olika livsmedelsmatriser, samt marknadsanalyser utföras för relevanta livsmedelsapplikationer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn