Utlysningar och annan medfinansiering

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

  • Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.
  • Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: