Utlysningar och samverkan

Swelifes finansieringserbjudanden riktar sig till projekt samt till små och medelstora bolag. Gemensamt för dem är att de är hälsofrämjande, har hög innovationspotential och att de bedrivs i samverkan mellan life science-aktörer från olika sektorer. Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi stödjer dessutom evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn