Undermeny
Open Close
 
 

Stöd för att söka EIC Pilot

Små och medelstora företag som ansöker om finansiering i EU:s program European Innovation Council (EIC) Pilot kan söka stöd från Swelife för att minska de kostnader som uppstår i samband med ansökan. Swelife beviljar maximalt 100 000 kronor per sökande företag.

Genom det här stödet vill Swelife bidra till att sänka tröskeln för svenska företag att ansöka om medel i EIC Pilot som är en del av H2020. Stödet ska underlätta för svenska life science bolag att söka och erhålla EU-medel, och skapa konkret nytta för svensk life science genom ökat deltagande i H2020. Stödet är ett tvåårigt pilotprojekt som utvärderas löpande.

Vem kan söka?

Små och mellanstora svenskregistrerade bolag som avser att söka medel i SME-Instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI), som båda ingår i EIC Pilot.

Vad ska stödet användas till?

Att minska de kostnader, såväl för eget som för konsults arbete, som bolaget har i samband med sin ansökan till SME-instrumentet fas 2 och Fast Track to Innovation (FTI) i EIC Pilot.

Hur stort är stödet?

Maximalt 100 000 kronor per bolag. Bolagets medfinansiering ska vara minst lika stor som det beviljade stödet.

Hur söker jag stödet?

Ytterligare information om hur du ansöker finner du i högerkolumnen på denna sida, under rubriken ”Dokument för nedladdning”.

 

Om Swelifes övriga stöd för internationella aktiviteter

Stödet är ett komplement till Swelifes och Medtech4Healths övriga aktiviteter med informationsspridning kring kommande europeiska utlysningar och påverkan på utlysningsområden och utlysningstexter mm.

Läs mer på swelife.se

Om EIC Pilot

EIC Pilot stöttar projekt med speciellt fokus på ökad genomslag och innovationshöjd. Budgeten är på 2,7 miljarder euro och piloten siktar på att stödja cirka 1 000 europeiska projekt.

Info om EIC Pilot 

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: