Strategiska projekt: förnyelse inom hälso- och sjukvården

Har du en projektidé som kan bidra till en ökad innovation eller ett mer individ- och värdebaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvården? Då är du välkommen att söka Swelife-finansiering för ett strategiskt projekt!

För att beviljas stöd ska det projekt du vill driva gå att skala upp och implementera i hela landet. Det ska dessutom verka för minst ett av Swelifes fokusområden:

  • Ökad nationell samverkan inom och mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv
  • Ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av vårdrelaterade data
  • Ökad nationellt tillgänglig kompetens, kapital och infrastruktur
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: