Förnyelse inom hälso- och sjukvården

Genom strategiska projekt arbetar Swelife för att hälso- och sjukvården ska utveckla, använda och utvärdera innovationer samt arbeta individ- och värdebaserat. Vi arbetar genom att identifiera, belysa och utmana strukturella hinder för innovation. Resultaten ska alltid kunna skalas upp, införas och användas brett i hela landet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn