Undermeny
Open Close
 

Foto: Johan Persson

Strategiskt projekt:

Rapport 3H3R: Från öar av data till kunskap för samhällsnytta

Hälso- och sjukvårdens förmåga att möta patienternas behov och samhällets förväntan begränsas allt mer av bristfällig datahantering. Nu planeras massiva investeringar i infrastruktur, efterfrågad av vården, politiken, forskningen och industrin. Hur ska förändringen gå till?

Swelifes utredning om hälsa- och sjukvårdens informationsförsörjning (3H3R) presenterades i juni 2016. Den pekar på det vägskäl som Sverige kommit till och berättar om de som blir lidande av att vi istället för forskningsgrundad kunskap står med isolerade öar av data. Rapporten visar på en väg framåt genom fyra strategier som gynnar samhället, forskningen, näringslivet och inte minst patienterna.

Utredningen leddes av Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och Swelifes styrelseordförande, tillsammans med Patrik Georgii-Hemming för Swelife. Arbetet finansierades av Vinnova.

Så bör bristerna inom vårdens datahantering lösas

Staten och SKL måste ta huvudansvaret för att göra det inte bara möjligt utan även enkelt för vården och forskningen att plocka ut och arbeta med data. Det gagnar patientsäkerheten liksom samverkan mellan vårdens aktörer. 

Det slås fast i den rapport om hälso- och sjukvårdens bristande datahantering som Swelife levererade i juni 2016. Utredningen 3H3R pekar på en lösning i form av fyra huvudstrategier som gynnar samhället, forskningen, näringslivet och inte minst patienterna:

  1. Staten och SKL utvecklar en nationell plan för att integrera olika informationssystem.
  2. Staten och SKL utvecklar gemensam handlingsplan för hur olika datorsystem ska fungera tillsammans och kommunicera med varandra.
  3. Den nationella kunskapen inom medicinsk informatik är för låg. Socialdepartementet och utbildningsdepar­tementet tar fram en plan för att öka kunskapen.
  4. Just nu görs stora investeringar i framtida informationssystem. SKL samordnar behov och krav för att de blir så hållbara som möjligt.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: