Undermeny
Open Close
 

Strategiskt projekt:

Kurs i klinisk prövningsmetodologi

Projektet ska upprätta en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodik (CTM) och evidensbaserad medicin (EBM). Kursen ska vara tillgänglig för läkare och sjuksköterskor på kliniska prövningsenheter och kliniska avdelningar som behandlar cancrar och hematologi i Sverige.

Kursen ska ge utbildning för större medvetenhet och bättre kunnande för att en större andel av patienter ska delta i kliniska prövningar.

Att arbeta med individanpassad behandling (personalised medicine) i cancer kräver att forskningsresultat når kliniken. Här har kliniska prövningar en central roll att spela. Allt för få kliniska prövningar görs i cancer och allt för få patienter inkluderas i fas I-IV studier i Sverige. Förutom en förstärkning (pengar och personal) av kliniska prövningsenheter inom hälso- och sjukvården, behövs rätt utbildning av läkare och sjuksköterskor i CTM- och EBM-medicin och kontinuerlig utbildning för specialister såsom patologer, radiologer, kirurger och onkologer/hematologer för att försäkra att fler patienter inkluderas i kliniska prövningar.

Initialt kommer en webbaserad kurs i CTM/EBT för yngre läkare och sjuksköterskor ge ett ökat kunnande, medvetande och intresse. Det går relativt lätt att sätta upp och starta en sådan kurs för en blygsam avgift för deltagarna och en kurs kan fungera som ett första steg mot att utveckla ett större program.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Värde och koppling till effektlogik

  • Värde: Ett praktiskt verktyg för att öka kunnande, medvetande och intresse i området hos vårdpersonal och därmed öka antalet patienter som inkluderas i kliniska prövningar i Sverige.
  • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: