Undermeny
Open Close
 

Foto: Kennet Ruona

Strategiskt projekt:

Pralin: Uppföljning av riktlinjer för användning av biomarkörer

Socialstyrelsens tar fram nationella riktlinjer som tydliggör vilka behandlingar och metoder som bör användas för att individen ska få bästa möjliga diagnos och behandling. Eftersom det saknas uppföljning av hur dessa riktlinjer används, får många patienter inte en optimal behandling. 

Detta förprojekt undersöker möjligheterna att ta fram ett ramverk för hur uppföljningen av prediktiva biomarkörer ska inkluderas i de nationella onkologiriktlinjerna och följas upp för behandlingar inom cancerområdet. 

Värde och koppling till effektlogik

  • Värde: I förlängningen ett nationellt ramverk för uppföljning av prediktiva biomarkörer inom cancervården.
  • Koppling till Swelifes effektlogik: Hälso- och sjukvården arbetar mer individ-, evidens- och värdebaserat.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: