Strategiskt projekt:

Sweper: ökad nytta av hälsodata inom personalised medicine

Att kunna erbjuda en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen, så kallad Personalised Medicine, bygger på att vården har en väl fungerande informationshantering av patientdata. Projekt Sweper ska visa vägen.

– Vi ser att massan av patientdata växer lavinartat men såväl sjukvårdens som de regulatoriska myndigheternas arbete ligger efter. I det här projektet ska vården, näringslivet och akademin gemensamt analysera vad som måste göras för att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom Personalised Medicine, säger Beatrice Melin, professor vid Umeå universitet, styrelseledamot i Swelife och projektledare för arbetet.

Öppen utlysning ska ge lösningar

Utifrån de frågeställningar som analysen ger fortsätter arbetet 2017 med att ta fram praktiska lösningar. Det sker genom en öppen utlysning för samverkansprojekt med aktörer från hälso- och sjukvården, industrin och akademin.

– Swelifes roll blir katalyserande. Vårt arbete är en viktig pusselbit för Sveriges fortsatta arbete på området, säger Beatrice Melin.

Många diagnosområden

Projektet som kallas Sweper har inriktning mot onkologi eftersom det är där som Personalised Medicine hittills gjort störst landvinningar. Det innebär däremot inte att andra diagnoser inte berörs av arbetet.

– Cancer ligger i framkant inom Personalised Medicine men potentialen är stor för andra medicinska diagnosområden och många av projektets frågeställningar är generella. Därför tror vi på en hävstångseffekt, säger Beatrice Melin.

Vinnovas stöd har två delar: 4 miljoner kronor det första året och möjlighet till ytterligare 20 miljoner kronor fram till och med 2020.