Undermeny
Open Close
 

Foto: Kennet Ruona

Strategiskt projekt

Testa Center

Testa Center öppnar under 2018 och ska erbjuda infrastruktur för verifieringsarbete. Målet är en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning.

Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter. Anläggningen byggs i Uppsala, öppnar under det tredje kvartalet 2018 och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare.

Vad vill projektet uppnå?

Hur bedrivs arbetet?

Vem gynnas?

 

 

Så stödjer Swelife Testa Center

Swelife stödjer arbetet med 8,4 miljoner kronor under perioden 2017–2019. Stödet finansierar:

  • Verifieringsmedel för ett antal vetenskapligt, medicinskt och affärsmässigt intressanta och välmotiverade projekt som ska använda anläggningen.
  • Två interna projektledare

Med Swelifes stöd ska anläggningen utveckla varaktiga arbetssätt och metoder för hur verifieringsprojekt tas in, genomförs och vidareförs. Ett tvåårigt projekt ska möjliggöra att den nya anläggningen får en effektiv start med god beläggning.

Mål på kort sikt för Swelife

  • Projektet har en god beläggning redan när infrastrukturens tas i bruk
  • Etablera fasta rutiner och processer för intagning, genomförande och vidareföring av verifieringsprojekt.

Mål på lång sikt för Swelife

  • Att minska den rådande flaskhalsen för verifiering av bioläkemedelskandidater
  • Vägen från forskningsresultat till produkt på marknaden förkortas och förenklas
  • Fler SME ges möjligheter att växa och blir attraktivare för investeringar
  • Teknologibaserade företag får öppningar mot life science-marknaden.
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: