Detta erbjuder vi dig som får finansiering

Som innovationsprogram är Swelifes mål att varje projekt som beviljas stöd ska bli så framgångsrikt som möjligt. Vi arbetar för det på flera sätt:

  • Coachning enligt Hands-on-modellen
  • Varje projekt får en redaktionell pitchsida på swelife.se. Se exempel!
  • Produktion och spridning av nyheter om ert projekt. Se exempel!
  • Exponering av ert projekt vid konferenser, möten och i vårt nätverk.
  • Möjlighet att söka upp till 5 miljoner kronor i Swelifes steg 2 Accelerator Programme, som årligen och exklusivt vänder sig till projekt som tidigare fått Swelife-stöd.

Vad förväntas av er som Swelife-projekt?

  • Berätta att ni är ett Swelife-projekt. Här hittar du Swelifes logga, profiltext och andra verktyg att använda vid presentationer av olika slag.
  • Håll oss uppdaterade om hur det går för er så att vi kan kommunicera om era framgångar. Kontakta vår kommunikatör!
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: