Aktuellt från Swelife

hjärta 2019

2019 – vilket år!

Leveranser, konferenser! Nya kompetenser och kvantdatorinfluenser! Vi har i våra projekt berört allt från operation till prevention. Extra hurra till alla projektledare som slitit järnet – ni är värda fanfarer från en hel blåssektion! Vi har lärt oss mer om…

lexikon & metodbok. bokeh bild som visar på komplexiteten i snomed ct och blåscancerregistret

Lexikon och metodbok för en ”smartare” cancervård klara

För att kunna använda data på ett smart och effektivt sätt, går det inte alltid att fortsätta göra som man alltid gjort. Exempelvis behöver datorn hjälp att förstå oss, och därför kan en ”översättning” vara behjälplig. Inom  Swelifes Sweper-projekt har…

Genomic Medicine Sweden GMS

Swelife förstärker satsning inom genomik med elva miljoner kronor

Swelife förstärker Genomic Medicine Sweden – Vinnovas satsning inom precisionsmedicin – genom att finansiera satsningen med elva miljoner kronor under en tvåårsperiod (2020–21). Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första…

Hitta snabbt

kalendarium swelife

Kalendarium

Swelifes kalendarium Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här i Swelifes kalendarium samlar vi tips på konferenser och andra events. Träffa oss Här hittar du events – många där…

strategiska projekt på Swelife för en stark life science sektor i Sverige

Strategiska projekt

Välkommen med din idé till strategiskt projekt! Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är alltså projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till…

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

För mer information om aktuella utlysningar. Gemensamt för innovationsprojekt som Swelife hittills medfinansierat är en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential medfinansiering beviljad efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess. Sammanställning av Vinnovas projekt (inte bara Swelifes).