NATIONELL SAMVERKAN FÖR EN INNOVATIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄR MÖTS SVERIGES HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, FORSKNING OCH NÄRINGSLIV

KOMPETENS OCH KAPITAL FÖR TILLVÄXT INOM LIFE SCIENCE

Genomic Medicine Sweden-projektet fick nationell spridning genom Swelife

Swelife finansierade 2017 en förstudie, Genomic Medicine Sweden (GMS), som koordinerar och utvecklar förutsättningarna för att Sverige ska kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin. I våras beviljades projektet ett startbidrag av Vinnova, med möjlighet till ett större genomförandebidrag. Vi ringde…

läs mer

Ny rapport om personcentrerad data och juridik i vården

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen GDPR och den nya dataskyddslagen hur vi kan hantera hälsodata? Det reder den här nya rapporten från SWEPER-projektet ut. Här kan du ladda ner rapporten (pdf) Här kan du läsa rapporten i epub-format Powerpoint Vill du…

läs mer

Hur kan AI användas i vård och omsorg?

Nu återutger Swelife ut skriften AI och machine learning för beslutsstöd inom hälso- och sjukvård av Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Boken är en förstudie som undersöker befintliga tjänster och utvecklarnas hantverk för att uppnå machine intelligence. Österberg och Lindsköld…

läs mer

Snart öppnar utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Driver du ett innovationsprojekt med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling? Då kan vår nya utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa passa. Den 17 december öppnar utlysningen, men du kan reda nu påbörja ansökan. Här hittar du mer…

läs mer

12 November 2018, 07:54

@spirri @frohrn @IT_s_Lars @LinaBackman Hej! Rapporten finns här: swelife.se/2018/11/09/ny-…

 

Nästa utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa. Öppnar 17 december.

 

Swelifes hands-on-modell: Så fungerar den

 

Internationellt arbete: Så jobbar vi för att öka svenska aktörers nytta av EU:s erbjudanden

 

Cell- och genterapi: Vi stödjer utvecklingen mot en svensk konkurrenskraft

 
For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: