Aktuellt från Swelife

EVA SJÖKVIST SAERS

Ny styrelse och styrelseordförande för Swelife

Eva Sjökvist Saers har valts till ny ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife i samband med årets första styrelsemöte. Under mötet beslutades även om en ny styrelse, enligt tidigare beslutad ny ledningsstruktur. Eva Sjökvist Saers har varit engagerad i Swelife sedan…

ai för bättre hälsa

Rapport om AI för bättre hälsa

Nu är den här – slutrapporten för projektet Strategiskt arbete med AI för life science! ”AI för bättre hälsa” heter den och går att ladda ner här nedan. Swelife ville stärka sitt strategiska arbete kring AI genom att genomföra en…

Swelifes halvtidsrapport

I halvtid

Nu har Swelife funnits i sex år. Den maximala programperioden är fram till 2026, så nu är det halvtid. För att förbereda oss för nästa period, har vi summerat och reflekterat i en skrift: I halvtid. Swelifes första år som möjliggörare…

Hitta snabbt

kalendarium swelife

Kalendarium

Swelifes kalendarium Swelifes styrelsemöten Under 2020 kommer Swelife att ha styrelsemöten: 1 april 3 juni 2 oktober 27 november Här kan du läsa mer om vår styrelse och vad den gör. Evenemang Det finns många evenemang som kan vara intressanta…

strategiska projekt på Swelife för en stark life science sektor i Sverige

Strategiska projekt

Välkommen med din idé till strategiskt projekt! Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är alltså projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till…

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

För mer information om aktuella utlysningar. Gemensamt för innovationsprojekt som Swelife hittills medfinansierat är en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential medfinansiering beviljad efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess. Sammanställning av Vinnovas projekt (inte bara Swelifes).