Aktuellt från Swelife

Genomic Medicine Sweden GMS

Swelife förstärker satsning inom genomik med elva miljoner kronor

Swelife förstärker Genomic Medicine Sweden – Vinnovas satsning inom precisionsmedicin – genom att finansiera satsningen med elva miljoner kronor under en tvåårsperiod (2020–21). Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första…

samarbete peter nordström erik forslund jonas sareld

Unikt samarbete ska ge svenska innovationer skjuts ut i Europa

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health samt EIT Health Scandinavia startar nu ett gemensamt arbete för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer inom life science och medicinsk teknik. Genom…

testtuber som illustrerar en kurs i klinisk prövningsmetodologi

Nu öppnar kurs i klinisk prövningsmetodologi på webben

Allt för få kliniska prövningar görs och allt för få patienter inkluderas i fas I–IV-studier i Sverige. Därför har Swelife finansierat en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodologi, i första hand med inriktning mot cancer. Nu är den klar. Kursen är…

Hitta snabbt

kalendarium swelife

Kalendarium

Swelifes kalendarium Det finns många evenemang som kan vara intressanta i arbetet för en stark life science-sektor i Sverige. Här i Swelifes kalendarium samlar vi tips på konferenser och andra events. Träffa oss Här hittar du events – många där…

strategiska projekt på Swelife för en stark life science sektor i Sverige

Strategiska projekt

Välkommen med din idé till strategiskt projekt! Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är alltså projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till…

innovationsprojekt

Innovationsprojekt

För mer information om aktuella utlysningar. Gemensamt för innovationsprojekt som Swelife hittills medfinansierat är en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential medfinansiering beviljad efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess. Sammanställning av Vinnovas projekt (inte bara Swelifes).