14 nya projekt

14 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health

14 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på 34,8 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

Totalt sökte 94 projekt.

– Det är mycket roligt att se så många starka och intressanta projekt. Vi vet sedan tidigare att en finansiering från den här utlysningen kan ge projekt och startups en god skjuts framåt. Utlysningen kan fungera som en kvalitetsstämpel, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital och utlysningsansvarig på Swelife.

– En vinnande och positiv faktor när vi ser den här fina floran av relevanta projekt är det samarbete utlysningen inspirerar till. Och det faktum att två komplexa innovationsprogram som Medtech4Health och Swelife också samarbetar kompletterar den bilden på ett bra sätt, säger Jonas Sareld, programdirektör på Medtech4Health.

Projekten

AdhFix – Ljushärdade kompositplattor för fixering av komplicerade handfrakturer
Biomedical Bonding AB
Stockholm

Utveckla och validera AI i befintliga patientflöden för hudcancer
Gnosco AB
Göteborg

Diskoplastik med mjukt cement
Inossia AB
Stockholm

BioS: Nästa generations behandling av acute respiratory distress syndrome (ARDS)
in2cure AB
Lund

En plattform för diagnostik, förebyggande och behandling av tandem-repeat expansionssjukdomar.
Karolinska Institutet
Solna

AI-baserad prediktion av blodtrycksfall vid kirurgi
Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Medicinteknik och Hälsosystem
Stockholm

AI-baserad verktyg för individuell optimering av behandling mot depression
NorthernLight Diagnostics AB
Solna

Preklinisk utveckling av MTHFD2 hämmare för behandling av cancer
One-carbon Therapeutics AB
Stockholm

Artifact free ECG
Piotrode Medical AB
Upplands-Bro

The Safelock AML project
Rarity Bioscience AB
Uppsala

Utveckling av nytt test för tidig detektion av pankreascancer
Reccan AB
Lund

Distansmonitorering av Reumatodartrit (DH)
Region Örebro Län, Region Örebro län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Örebro

Mobilapplikation för kvantifiering och estimering av hyperkinesi
Stardots AB
Uppsala

Gemensamt projekt för att utveckla en ny medicin mot atopiskt eksem
TIRMED Pharma AB
Stockholm

Fakta om utlysningen

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.

Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare

Relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara validerade och tydligt beskrivna i projektansökan.

Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år.

Detta är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.