18 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health
18 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health. Bild Escobar/Unsplash.

18 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health

logo medtech4health swelife

18 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på 36 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

Totalt sökte 129 projekt.

– Projekten har hög kvalitet och en stor spridning inom olika områden både vad gäller diagnos och lösningar. Det är glädjande att Swelifes och Medtech4Healths utlysning fortsätter att attrahera utmärkta projekt, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital och utlysningsansvarig på Swelife.

– Vi på Medtech4Health ser med glädje på de skickliga projekten inom medicinteknik, digitalisering och life science som nu får tilldelning i vår gemensamma utlysning. Medicinteknik och life science är ett prioriterat tillväxtområde för Sverige och vi hoppas att den här utlysningen kan fortsätta att stärka den trenden, säger Jonas Sareld, programdirektör, Medtech4Health.

Swelife och Medtech4Health finansierar femton av de utsedda projekten. Eftersom det ansökt så många projekt av hög kvalitet har innovationsmyndigheten Vinnova beslutat att finansiera ytterligare tre projekt, vilket alltså ger totalt arton finansierade projekt.

18 projekt för bättre hälsa

Cancerdetektion via CRISPR-baserad mutationsanalys i grafenchips
Chalmers Tekniska Högskola AB, Biology and Biological Engineering – Systems and Synthetic Biology
Göteborg

Companion diagnostics för en TGFß-riktad banbrytande terapi mot invasiv metastatisk cancer
Metacurum Biotech AB, Umeå Biotech Incubator AB
Umeå

Digitala tvillingar i sjukvården: modellvalidering, co-design och klinisk utvärdering
Linköpings universitet, Department of Biomedical Engineering
Linköping

Distansbaserad multimodal diagnos och monitorering av Parkinsons sjukdom och essentiell tremor
Lunds universitet, Inst. för kliniska vetenskaper
Lund

Elypta Platform for Improved Prognosis of Muscle-Invasive Bladder Cancer
Elypta AB
Solna

En ny behandling av allvarliga infektioner orsakade av enterovirus och respiratoriskt syncyticalvirus hos barn
Curovir AB
Kalmar

Fler och tidigare. Digital kaskadscreening för att hitta och diagnostisera fler patienter tidigare
Health Solutions AB
Stockholm

Framtiden inom diagnostik och behandling av cancer
RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE Biologisk funktion, Borås
Borås

Funktionell individanpassad diagnostik med ZTX(R) plattformen inom urinblåsecancer
BioReperia AB
Linköping

Förvandla huvud- och halscancer till immunceller: preklinisk validering och klinisk plan för TrojanDC
Asgard Therapeutics AB
Lund

Innovation av system för tidig upptäckt av lungskada under respiratorbehandling
PEXA AB
Göteborg

Imaging-omics – digital och multiplex vävnadsanalys för bättre medicinsk diagnostik
Lunds universitet, Inst. för Experimentell Medicinsk Vetenskap
Lund

Integration av drönare för akutmedicinska leveranser
Västra Götalandsregionen, Innovationsplattformen
Göteborg

Mini-hjärnor för AI-baserad läkemedels-screening för förbättrad utkomst vid kliniska studier av hjärnsjukdomar
BrainZell AB
Stockholm

Optimala patientflöden i akutvårdskedjan
Västra Götalandsregionen, Psykiatri Affektiva
Göteborg

PACE – Med stöd av co-design och hemmonitorering stärks cancerpatienters autonomi och trygghet
Tamro AB
Göteborg

Spinalfusion – ny teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala

Stamcellsterapi av covid-19-relaterad ARDS
Xintela AB
Lund

Fakta om utlysningen

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.

Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare

Relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara validerade och tydligt beskrivna i projektansökan.

Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.

Detta är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.