1928 diagnostics

1928 Diagnostics: Rapid share för smittspårning

1928 Diagnostics har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Rapid share – realtids smittspårning för begränsning av antibiotikaresistenta
  • Rapidshare 2: Datadelningstjänst för smittspårning

Kampen mot de antibiotikaresistenta bakterierna pågår på många fronter. En av de viktigaste är själva smittspårningen – och nu kommer mjukvaran som på tio minuter gör de analyser som i dag kan ta flera veckor.

Rapid share heter tekniken, som är utvecklat av 1928 Diagnostics i Göteborg. Den löser i ett slag två mycket svåra utmaningar: Den analyserar det kompletta genomet från isolerade bakterier och låter sjukhus dela informationen med varandra, för att dels med säkerhet kunna avgöra om det är samma bakterie som dykt upp på olika orter eller ej, dels ge svar på vilken eller vilka antibiotika som bakterien är resistent mot, så att läkaren kan välja en annan.

Komplett DNA-analys

– Vår mjukvara analyserar bakteriens hela DNA. Det rör sig om tre miljoner punkter som värderas och kan jämföras med samma tre miljoner punkter från en annan bakterie som isolerats från en sjuk person på ett annat sjukhus. Det är enormt viktigt för sjukhus att kunna dela den informationen med varandra och med dagens teknik har det inte funnits någon bra metod för det, säger Wilhelm Paulander, mikrobiolog som jobbat med resistenta bakterier sedan 2002.

Snabbt svar från molnet

Att kunna konstatera om resistenta bakterier är genetiskt identiska eller ej är avgörande för sjukhusens vidare arbete i smittspårningskedjan och kan även underlätta och påskynda att rätt behandling sätts in. Idag är det svårt för sjukhus till och med internt mellan olika avdelningar utbyta och jämföra information. Med Rapid share spelar det ingen roll var sjukhusen ligger – jämförelsen görs via en molntjänst.

– Det grundläggande arbetet görs fortfarande på sjukhuset. De isolerar bakterien, odlar den samt extraherar och sekvenserar dess DNA. Därefter laddar de upp rådata till vår molntjänst och där görs jämförelsen på tio minuter, säger Wilhelm Paulander.

I dagsläget är Örebro universitetssjukhus samt Karolinska och Sahlgrenska universitetssjukhusen anslutna till den delningsgrupp som samverkar i utvecklingsarbetet av mjukvaran.

– Vi har fått extremt mycket feedback från sjukhusen. Mest kring det tekniska, men också hur informationen ska visualiseras.

CE-märkning och lansering

Nu skickar 1928 Diagnostics in en ansökan om CE-märkning av produkten, som samtidigt breddas för att klara ännu fler bakterier.

– Intresset är mycket stort. Vi hade en finansieringsrunda under våren 2017 och tog in 22 miljoner kronor i riskkapital. Den diagnostiska marknaden är närmast omätbar, särskilt om man kommer med en ny och snabb teknik som adresserar ett globalt växande problem.

Konkurrens finns i form av andra bioinformatiska mjukvaror, men de är enligt Wilhelm Paulander främst framtagna för forskningssyften och begränsas mycket av svårigheten att dela informationen.

– Vi kommer att slutföra vårt projekt i maj 2018 och därefter ska vi kunna gå vidare med en kommersiell lansering.

Varför investera i er?

– Vi är på väg att CE-märka en ny produkt, som drastiskt kommer att påskynda och effektivisera arbetet med att identifiera och spåra antibiotikaresistenta bakterier. Vår mjukvara har mött mycket stort intresse och marknaden för en ny, snabb analysmetod är gigantisk – det tas enormt många prover av det här slaget, säger Wilhelm Paulander.

Uppdaterad: 2018-01-29

Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01443, 2018-03241

Stöd från Swelife

Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa vår 2017: 1 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa steg 2 2018: 2 017 800 kronor

Huvudsökande organisation

1928 Diagnostics AB

Kontakt

Susanne Staaf
susanne.staaf@1928diagnostics.com

1928 Diagnostics hemsida