SWElife får gehör i förslag om ny superfond

SWElife får gehör i förslag om ny superfond

Regeringens utredare Hans Rystad presenterar ett förslag om statligt riskkapital. Det innebär bland annat en ny fond-i-fondlösning, med 3 miljarder till förfogande, samt en ny mikrofond.

Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras i en tidig fas:

– Det är synnerligen glädjande att regeringens utredare presenterat ett förslag som ligger i linje med det som SWElife fört fram. Det finns ett mycket stort intresse, inte bara hos de Venture Capital-bolag med vilka SWElife arbetat fram förslaget, utan även hos starka utländska Venture Capital-bolag att tillsammans med svenska staten investera i Life Science-bolag på de villkor som förslaget innebär, säger han.

– Dessa bolag är beredda att sätta igång snabbt, och det är också nödvändigt för utveckling av under allt för många år underkapitaliserad svensk Life Science. Därför önskar SWElife att det presenterade förslaget förverkligas så snart som möjligt, helst redan under våren 2016.

SWElifes programchef Peter Nordström är stolt och glad över att det arbete SWElife har lagt ner så tydligt fått gehör i det presenterade förslaget:

– Nu krävs konkreta diskussioner mellan regeringen och de privata Venture Capital-bolagen för att få fonderna på plats. De privata aktörerna står redo, så nu är det upp till regeringen att visa handlingskraft. Om SWElife på något sätt kan assistera i arbetet framöver, så gör vi gärna det, säger han.

 

Mer om den statliga utredningen:

Dagens industri: Utredare föreslår ny superfond

Pressmeddelande från regeringen: Statlig utredning vill förbättra finansieringen för innovativa och växande företag