”Stödet från SWElife var viktigt”

”Stödet från SWElife var viktigt”

Nystartade Apoglyx satsar på ett diabetesläkemedel som riktar sig till personer med njursvikt. Resan mot en färdig tablett till patienten har bland annat stöttats finansiellt av SWElife via delägaren Red Glead Discovery.

Historien börjar med fynd av forskarna Per Kjellbom vid Lunds universitet samt Michael Rützler och Sören Nielsen, båda i dag vid Aalborg universitet. De upptäckte att proteinet aquaporin har en viktig roll att spela i utsöndringen av glukos i blodet. Forskarna tog så småningom kontakt med Red Glead Discovery för att utveckla en kemisk plan.

– Vi sökte och fick pengar från SWElife för att förbättra molekylerna forskarna hittat från början, med hänsyn till de egenskaper vi är ute efter i ett framtida läkemedel, säger Martina Kvist Reimer, vice vd i Red Glead Discovery och nu även vd i Apoglyx.

– Och vi har lyckats följa upp det målet. Stödet från SWElife var viktigt, det har också bidragit till att vi startade det nya bolaget och sökt patent för en serie av potenta molekyler.

Genom att hämma proteinet aquaporin minskas leverns glukosproduktion, som annars är för hög i diabetiker. Idag finns en rad läkemedel med bra blodsockerminskande effekt, men som inte alla patienter kan behandlas med. Njuren har en viktig roll gällande att rena kroppen från läkemedel.

För personer med nedsatt njurfunktion – njursvikt är en vanlig följdsjukdom till åldersdiabetes – är det följaktligen ett problem att använda ett sådant läkemedel, då biverkningar kan uppstå. Genom rätt syntetisk design jobbar Apoglyx nu för att förfina egenskaperna på sina kemiska molekyler som gör att njuren inte belastas.

– Närmsta tiden gäller det i bolaget att samla data från experiment och datormodeller som stödjer att dessa substanser är säkra och tolerabala för människor.

Apoglyx ägs av nämnda forskare, Red Glead och LU Innovation System. Förutom vidare forskning och utveckling av molekylerna gäller det också för Apoglyx att säkra finansiering för projektet, både genom privata investerare och statliga bidrag.
– Vi vill hitta samarbeten med andra forskare för att se om det finns fler tillämpningsområden. Vi prioriterar diabetes, men andra forskare kan titta i bredare perspektiv för att se om det finns andra sjukdomar där aquaporinhämmare kan komma till nytta.

Lokala samarbeten med LU Innovation System och Invest in Skåne har hjälpt Apoglyx med rätt kontakter och samarbeten. I det nationella perspektivet har en ansökan till SciLife Innovation att ta del av Human Protein Atlas, varit till stor fördel.

I Apoglyx finns personer med stor erfarenhet av läkemedelsbranschen, vilket bidrar till att de möts med stort förtroende och seriositet direkt.

– Jag tror att vi har ett jättebra projekt med en bra plan och team runtomkring oss. Vår förhoppning är att under 2018 kunna sälja bolaget till ett större företag, som vill fortsätta utvecklingen, eftersom Apoglyx inte själv ska driva projektet till klinisk fas. Och vi har redan väldigt mycket intresse från stora läkemedelsbolag som vill veta mer om projektet, säger Martina Kvist Reimer.