”Rätt tänkt om statligt riskkapital”

”Rätt tänkt om statligt riskkapital”

”Riskkapitalpropositionens föreslagna fond-i-fond-lösning är rätt väg framåt – men för att den ska bli effektiv behöver regeringen ge handlingsutrymme åt de privata aktörer som sitter på kompetensen.” Det skriver Peter Nordström, programdirektör för SWElife i en kommentar.

”SWElife välkomnar att regeringen nu vill förbättra finansieringsmöjligheter för utvecklingsbolag. Propositionen ser i sin helhet mycket lovande ut, inte minst för life science-branschen, som regeringen glädjande nog lyfter fram som ett prioriterat område med specifika behov både när det gäller investeringsstorlek och uthållighet.

Den fond-i-fond-modell genom ett nytt nationellt utvecklingsbolag, Fondinvest AB som regeringen vill sjösätta den 1 januari 2017, är rätt väg att gå. SWElife är en av de aktörer som tagit fram modellen, och vi välkomnar att regeringen har tagit till sig idén och utvecklat den.

Nu är det viktigt att staten inte detaljstyr resultatet. Att investera i life science-bolag kräver gedigen kunskap om branschen och dess frågor – kunskap som de privata aktörerna har. Genom den föreslagna modellen visar regeringen att den ser fördelar med att dra nytta av de privata investerarnas kompetens och driv. Som en konsekvens bör regeringen låta Venture Capital-aktörerna ansvara för investeringarna.

Vi ser fram emot att regeringen avsätter en väsentlig del av Fondinvests kapital till investeringar inom life science. Privata riskkapitalbolag som SWElife är i dialog med väntar ivrigt på möjlighet att diskutera detaljer och praktiska lösningar för att kunna komma igång med saminvesteringar. Våren må knoppas utanför fönstret men det är bara dryga nio månader kvar till den 1 januari 2017. Ingen tid att förlora, med andra ord.”