Hands-on modell vässar ansökningar

Hands-on modell vässar ansökningar

Bättre ansökningar ökar chansen till finansiering. I samband med sin fjärde utlysning introducerade SWElife sitt program för att optimera ansökningar; Hands-on modellen. Det har redan gett resultat, menar projektledare Karin Agerman.

– Vi har ännu inte haft intervjuerna och gjort urvalet, men det står redan klart att vi har en högre kvalitet på ansökningarna i den här utlysningen jämfört med våra tre första, då vi ännu inte hade sjösatt Hands-on modellen.

Många sökande har tackat ja till att delta i det coachande och kostnadsfria program som Hands-on modellen utgör. En av SWElifes koordinatorer har gått igenom projektens ansökningar, gett råd och tips och pekat på allt från rena formaliafel som innebär risk för diskvalificering till innehåll och formuleringar som behöver vässas för att ansökan ska klara nålsögat.

När utlysningen stängde den 2 februari hade ett sextiotal projektgrupper från hela Sverige tagit chansen att söka finansiering för sina kommersialiseringsprojekt, alla med inriktning mot folksjukdomar. Karin Agerman noterar att bredden har ökat, inte minst geografiskt.

– Vi har grupper från hela landet, inte bara från storstadsregionerna och universitetsregionerna. Det är vi väldigt glada för. SWElife ska vara en resurs för Life Science-sektorn i hela Sverige, säger hon.

Nu har urvalsprocessen startat och intervjuer med en del av de sökande hålls i maj. Därefter fattas beslut om finansiering.